Hãy nêu suy nghĩ của em về cách kết thúc chiến tranh của lý thường kiệt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)

Lời giải 1:

Họ tên người giải: dotuoi8

guyên nhân thắng lợi :                                                                            
+ Tất cả tầng lớp nhân dân đều tham gia đánh giặc , bảo vệ Tổ quốc.                                                                                              + Nhà Trần đã chuẩn bị rất chu đáo tiềm lực về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến : chăm lo cho dời sống nhân dân ,tăng tình đoàn kết giữa nhân dân với triều đình, chủ động giải quyết những bất hoà trong nội bộ vương triều, tạo nên một tình đoàn kết bền vững, lâu dài ,…
+ Do chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của vương triều Trần : thấy được chỗ mạnh ,chỗ yếu của giặc, tránh chỗ mạnh và đánh vào chỗ yếu của chúng; biết phát huy chỗ mạnh, lợi thế của đất nước , của đất nước, quân
đội và nhân dân ta , buộc địch phải đánh theo cách đánh của ta đã chuẩn bị trước ;buộc giặc từ thế mạnh chuyển dần sang yếu , từ chủ động thành bị động để tiêu diệt chúng.
– Ý nghĩa lịch sử :
+ Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên.
+ Bảo vệ được độc lập toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của dân tộc , đánh bại được một kẻ thù hùng mạnh nhất lúc bấy giờ trong bối cảnh nhiều nước đã bị đánh bại , lực lượng giữa ta và địch lại rất chênh lệch .
+ Càng khẳng định sức mạnh của dân tộc Việt Nam , có ý nghĩa nâng cao lòng tự hào , tự cường chính đáng cho dân tộc ta, củng cố niềm tin cho nhân dân.
+ Góp phần xây đắp nên truyền thống quân sự Việt Nam , truyền thống chiến đấu của một nước nhỏ nhưng luôn phải chống lại những kẻ thù mạnh hơn gấp nhiều lần đến xâm lược.
+ Để lại bài học vô cùng quý giá , đó là : Củng cố tình đoàn kết toàn dân trong xây dưng và bảo vệ Tổ quốc, là sự quan tâm của nhà nước đến toàn dân, dựa vào dân để đánh giặc .

Đọc thêm  Chuyên Đề Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8 Violet

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyenthuyduong8902

⇒ – Giảng hòa khi giành chiến thắng, để giữ hòa bình và bình yên lâu dài không tiếp tục chiến tranh mà quay về nước để đảm bảo sự yên bình cho nhân dân, đất nước.

Viết một bình luận