Hãy đập tan tòa nha của sự dối trá, Xéo nát bọn đê tiện là câu nói của nhà triết học ánh sáng nào ?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: chijsv343

Của nhà triết học ánh sáng Vôn- te (1694-1778)

Lời giải 2:

Họ tên người giải: thanhtrucnt20219

“Hãy đập tan tòa nhà của sự dối trá!”

“Xéo nát bọn đê tiện”

Là câu nói của nhà triết học Ánh sáng Vôn-te (1694-1778)

Đọc thêm  sổ tay hóa lý

Viết một bình luận