hãy cho biết sắc lệnh đầu tiên của chính quyền xô viết mới thành lập

Lời giải 1:

Họ tên người giải: zuka2420085

Các sắc lệnh đầu tiên của chính quyền Xô viết đã được thông qua là Sắc lệnh hòa bình (tuyên bố rút nước Nga khỏi Thế chiến 1) và Sắc lệnh ruộng đất (quốc hữu hóa ruộng đất của địa chủ, nhà thờ để chia cho nông dân).

Lời giải 2:

Họ tên người giải: sangtrung738

Các sắc lệnh đầu tiên của chính quyền Xô viết đã được thông qua là Sắc lệnh hòa bình (tuyên bố rút nước Nga khỏi Thế chiến 1) và Sắc lệnh ruộng đất (quốc hữu hóa ruộng đất của địa chủ, nhà thờ để chia cho nông dân)..

Đọc thêm  Tlv Số 2 Lớp 9 : Đề 1 → Đề 4 (51 Mẫu), Soạn Bài Viết Bài Tập Làm Văn Số 2

Viết một bình luận