Hậu quả về mặt xã hội của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với nước Mĩ là, A. phong trào đấu tranh của nhân dân lan rộng. , B. nền cộng hòa tư sản từng bước sụp đổ. , C. chấm dứt thời kì hoàn

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nuocmatcuahoa9

Đáp án:

D. Chủ nghĩa phát xít từng bước lên cầm quyền.

Cho e xin hay nhất ạ

Lời giải 2:

Họ tên người giải: dothotuantu4

Danh sách các câu trả lời: Câu hỏi : hậu quả về mặt xã hội của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đổi với nước mĩ ? Đáp án : B nền cộng hoà tư sản từng bước sụp đổ. Vì : gây lên sự bất ổn về mặt xã hội và chính trị gây lây những cuộc đấu tranh , biểu tình của người thất nghiệp khắp cả nước nên nền cộng hoà tư sản từng bước sụp đổ

Đọc thêm  Amazon - Four Corners Level 2

Viết một bình luận