Hai tôn giáo ra đời ở Ấn Độ là: , Hin-đu giáo và Phật giáo, Hồi giáo và Thiên chúa giáo, Hồi giáo và hin-đu giáo, Phật giáo và Hồi giáo.

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenngocchi1208105

Hai tôn giáo ra đời ở Ấn Độ là: 

Hin-đu giáo và Phật giáo

Hồi giáo và Thiên chúa giáo

Hồi giáo và hin-đu giáo

Phật giáo và Hồi giáo.

→ Phật giáo do một vị hoàng tử ở Ấn Độ cổ đại sáng lập nên.

→ Hin – đu giáo hay còn gọi là Ấn Độ giáo được sáng lập vào khoảng 4.000 năm TCN ở Ấn Độ cổ đại.

Đọc thêm  Tra Cứu Lịch Thi - Kết Quả Học Kỳ Uet

Viết một bình luận