GIÚP EM VỚI Ạ . EM CẢM ƠN Ạ ., Trình bày hoàn cảnh và nội dung chính sách kinh tế mới của Liên Xô giai đoạn từ năm 1921 đến năm 1925? Khi bắt tay vào công cuộc xây dựng CNXH, Liên Xô đã gặt hái được

Lời giải 1:

Họ tên người giải: vugiap12

Danh sách các câu trả lời: a. Hoàn cảnh lịch sử

– Sau bảy năm chiến tranh liên miên, nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng.

– Tình hình chính trị không ổn định. Các lực lượng phản cách mạng chống phá, gây bạo loạn ở nhiều nơi.

– Chính sách cộng sản thời chiến đã lạc hậu kìm hãm nền kinh tế, khiên nhân dân bất bình.

=> Nước Nga Xô viết lâm vào khủng hoảng.

– Vì thế, tháng 3/1921 Đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện chính sách mới do Lê-nin đề xướng.

b. Nội dung

– Nông nghiệp: bãi bỏ chế độ trưng thu lương thức thừa và thay thế bằng chế độ thu thuế lương thức.

– Công nghiệp: khôi phục công nghiệp nặng, cho phép tư nhân mở các xí nghiệp nhỏ và khuyến khích nước ngoài đầu tư vào nước Nga.

– Thương nghiệp: thực hiện tự do buôn bán, mở lại các chợ.

Thành tựu liên xô đạt đc:
Từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70, Lien Xô đa đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong kinh tế khoa học kĩ thuật như: thực hiện điện khí hóa và phát triển công nghiệp nặng, đặc biệt là đã chế tạo thành công bom nguyên tử (1949), phóng thành công vệ tinh nhân tạo và phóng tàu vũ trụ Phương Đông…

Lời giải 2:

Họ tên người giải: phanngocanh12349

Đọc thêm  Sao phim "Hồ sơ công lý" Trần Tú Văn từ bỏ nghiệp diễn làm

1. Hoàn cảnh:

– Sau 7 năm chiến tranh liên miên, nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng.

– Tình hình chính trị không ổn định. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá gây bạo loạn ở nhiều nơi.

– Chính sách cộng sản thời chiến đã lạc hậu kìm hãm nền kinh tế, khiên nhân dân bất bình.

=> Nước Nga Xô viết lâm vào khủng hoảng.

– Tháng 3/1921 Đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện chính sách mới do Lê-nin đề xướng.

2. Nội dung:

 – Nông nghiệp: Nhà nước thay thế chế độ trưng thu lương thực bằng thuế lương thực.

– Công nghiệp: Phục hồi công nghiệp nặng; Phát triển yếu tố kinh tế tư nhân.

– Thương nghiệp: đẩy mạnh mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn, có sự trao đổi buôn bán với bên ngoài.

– Đặc điểm: kinh tế nhiều thành phần dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Qua 2 kế hoạch 5 năm đầu tiên 1928 – 1932 và 1933 – 1937, Liên Xô đã gặt hái được những thành tựu to lớn:

* Về kinh tế:

– Công nghiệp:

+ Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

+ Năm 1937: sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân.

– Nông nghiệp: có bước tiến vượt bậc, từng bước tập thể hóa nông nghiệp với quy mô lớn và cơ sở vật chất – kĩ thuật được cơ giới hóa.

* Về văn hóa – giáo dục:

– Xóa nạn mù chữ, xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất.

– Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố.

* Về xã hội:

– Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ. Xã hội chỉ còn hai giai cấp là công dân, nông nhân tập thể cùng tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa.

– Đời sống nhân dân được nâng cao, chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố.

Đọc thêm  Top 10 Bài Viết Số 2 Lớp 9 Hay Nhất, Tưởng Tượng 20 Năm Sau Em Về Thăm Trường Cũ

Viết một bình luận