Giúp e vs ạ! E cảm ơn trước ạ!, EM HÃY NÊU CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA MỸ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI.

Lời giải 1:

Họ tên người giải: harryisthebest1

`+` chính sách ngoại giao của Mĩ :

`-` Với một tiềm lực kinh tế – quân sự to lớn , sau Chiến tranh thế giới thứ hai , giới cầm quyền Mĩ đã đề ra ” Chiến lược toàn cầu” nhằm chống phá các nước xã hội chủ nghĩa , đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc và thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới . Mĩ đã tiến hành viện trợ để lôi kéo , khống chế các nước nhận viện trợ , lập các khối quân sự , gây nhiều cuộc chiến tranh xâm lược .. Tuy đã thực hiện được một số mưu đồ , nhưng Mĩ cũng vấp phải nhiều thất bại nặng nề như là thất bại của Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam …

`+` chính sách đối ngoại của Nhật Bản :

`-` sau chiến tranh Nhật Bản là nước bại trận , hoàn toàn lệ thuộc vào Mĩ về chính trị và an ninh . Ngày `8-9-1951` Nhật Bản k1i với Mĩ ” Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật ” , theo đó , Nhật Bản chấp nhận đặt dưới ” ô bảo hộ hạt nhân ” của Mĩ và để Mĩ đóng quân , xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của Nhật Bản . Hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật đã được gia hạn vào các năm `1960` , `1970` và được nâng cấp vào những năm `1996` , `1997` . Nhờ đó , trong thời kì Chiến tranh lạnh , Nhật Bản chỉ dành `1%` tổng sản phẩm quốc dân cho những chi phí quân sự , còn tập trung sức vào phát triển kinh tế

Đọc thêm  giáo trình access 2016 tiếng việt

`+` Tây Âu :

`-` Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai , nhiều nước Tây Âu đã tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược nhằm khôi phục ách thống trị đối với các thuộc địa phương Tây ….. 

Lời giải 2:

Họ tên người giải: phucthanh93586

Chính sách ngoại giao của Mĩ :

 Với một tiềm lực kinh tế – quân sự to lớn , sau Chiến tranh thế giới thứ hai , giới cầm quyền Mĩ đã đề ra ” Chiến lược toàn cầu” nhằm chống phá các nước xã hội chủ nghĩa , đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc và thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới . Mĩ đã tiến hành viện trợ để lôi kéo , khống chế các nước nhận viện trợ , lập các khối quân sự , gây nhiều cuộc chiến tranh xâm lược .. Tuy đã thực hiện được một số mưu đồ , nhưng Mĩ cũng vấp phải nhiều thất bại nặng nề như là thất bại của Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam …

Chính sách đối ngoại của Nhật Bản :

-Sau chiến tranh Nhật Bản là nước bại trận , hoàn toàn lệ thuộc vào Mĩ về chính trị và an ninh . Ngày Nhật Bản k1i với Mĩ ” Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật ” , theo đó , Nhật Bản chấp nhận đặt dưới ” ô bảo hộ hạt nhân ” của Mĩ và để Mĩ đóng quân , xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của Nhật Bản . Hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật đã được gia hạn vào các năm  ,  và được nâng cấp vào những năm  , . Nhờ đó, trong thời kì chiến tranh lạnh , Nhật Bản chỉ dành  tổng sản phẩm quốc dân cho những chi phí quân sự , còn tập trung sức vào phát triển kinh tế

Đọc thêm  ngữ pháp tiếng anh lớp 7 học kì 2

Tây Âu :

 Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai , nhiều nước Tây Âu đã tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược nhằm khôi phục ách thống trị đối với các thuộc địa phương Tây

Viết một bình luận