Giấy Xin Phép Của Giáo Viên 2021, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Dành Cho Giáo Viên

Từ xưa đến nay, nghề giáo luôn là một nghề được rất nhiều người tôn trọng, có thể nói là một nghề cao quý. Vì thế bản thân nó cũng đặt ra yêu cầu khá cao về tính trang nghiêm và những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trên bục giảng cũng như trong cuộc sống và trong các mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp,… Chính vì vậy, khi có nhu cầu, việc viết đơn xin nghỉ phép của giáo viên cũng đòi hỏi phải đảm bảo tính trang trọng và hợp lý. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn một số hướng dẫn cụ thể để viết được một lá đơn xin nghỉ phép của giáo viên đạt yêu cầu.

Đang xem: Giấy xin phép của giáo viên

1. Tìm hiểu về thời gian nghỉ phép của giáo viên

Hằng năm, các cán bộ công nhân viên chức nhà nước nói chung và mỗi giáo viên nói chung sẽ có một số khoảng thời gian nghỉ phép bao gồm cả nghỉ có hưởng lương và nghỉ không hưởng lương được pháp luật quy định một cách rõ ràng. Cụ thể như sau:

*
*

Tôi tên: (2)……………………………………………………………………………….

Là giáo viên thuộc tổ: (3)………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường (1) ………………………… cho tôi được nghỉ phép … ngày (từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…). (4)

Lý do: (5)………………………………………………………………………………..

Công việc tôi đã bàn giao cho Ông (bà): (6)……………………………………………..

Là: (7)……………………………………………………………………………………

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hiệu trưởng Trường (1)……………………….

Đọc thêm  Luật đấu thầu 2013 - Luật số: 43/2013/QH13 - Download.vn

Xem thêm: Một Số Mẫu Bản Khai Đề Nghị Tặng Thưởng Huy Chương Chiến Sĩ Vẻ Vang

Trân trọng cảm ơn!

(8)….….., ngày…..tháng…..năm..…

Xác nhận của tổ trưởng tổ:…………

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Người viết đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Hiệu trưởng

Trong đó:

(1) Viết rõ tên trường nơi giáo viên đang công tác, giảng dạy.

(2) Ghi rõ họ và tên của giáo viên làm đơn.

(3) Ghi rõ tổ bộ môn mà giáo viên đang công tác. Ví dụ như: tổ bộ môn Toán, Lý, Hóa; tổ bộ môn Văn, Sử, Địa;…

(5) Đây là phần quan trọng nhất trong một lá đơn xin nghỉ phép của giáo viên. Bạn cần phải viết một cách ngắn gọn và cụ thể lý do mà mình xin nghỉ phép, không được viết chung chung kiểu như “nhà tôi có việc bận”. Ví dụ như: Lý do: tôi sẽ kết hôn vào ngày…. hoặc tôi phải đi khám sức khỏe vào ngày đó;…

(6) Ghi rõ họ tên giáo viên mà bạn đã bàn giao công tác giảng dạy cũng như các công việc khác.

(7) Chức vụ và tổ bộ môn của người được bạn bàn giao công việc.

(8) Địa điểm nơi giáo viên viết đơn sinh sống hoặc nơi trường học là trụ sở.

Xem thêm: Truyện H Tục

 Trên đây là mẫu đơn xin nghỉ phép của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông và hướng dẫn chi tiết để viết đơn này. Các bạn có thể tham khảo nếu có nhu cầu.

Đọc thêm  Thư Viện Giáo Án Từ Trang Bachkim, Thư Viện Trực Tuyến Violet

Viết một bình luận