Mẫu Giấy Ủy Quyền Nuôi Con Sau Ly Hôn Năm 2020, Mẫu Giấy Ủy Quyền Về Việc Chăm Sóc Nuôi Dưỡng

Dưới đây là Mẫu giấy ủy quyền nuôi con, ủy quyền nuôi dưỡng, ủy quyền giám hộ trẻ mới chuẩn nhất năm 2021 mà Luật Nhân Dân chia sẻ, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Đang xem: Giấy ủy quyền nuôi con

Theo quy định của pháp luật trẻ em có quyền được nuôi dưỡng và cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái. Tuy nhiên có những trường hợp người nuôi dưỡng trẻ em mà không phải là cha mẹ hoặc người giám hộ, nên quyền lợi của bé rất dễ bị xâm hại. Trong những trường hợp này cần có sự quyền về ủy quyền nuôi con, ủy quyền nuôi dưỡng, ủy quyền giám hộ trẻ em.

*

2″>

Mẫu giấy ủy quyền nuôi con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

GIẤY ỦY QUYỀN NUÔI DƯỠNG TRẺ

Hôm nay, ngày….tháng…năm 20…, tại địa chỉ………………………, chúng tôi gồm có:

Bên ủy quyền (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà: ……………………………….. 

Sinh ngày:…………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:………………………

Ngày cấp:………………………………… 

Nơi cấp: ……………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………

Bên nhận ủy quyền (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông/Bà: ………………………….. Sinh ngày:……………………………

Chứng minh nhân dân s……………………………………….

Ngày cấp:…………………………………… Nơi cấp: ……………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………

Nội dung ủy quyền

+ Bên A ủy quyền và Bên B đồng ý nhận ủy quyền thay mặt, nhân danh Bên A thực hiện các công việc sau đây:

– Chăm nom, nuôi dưỡng, chăm lo chăm sóc con của Bên A trong khoảng thời gian Bên A…………….

– Đại diện tôi thực hiện các công việc liên quan đến việc học tập của cháu, chăm lo cho việc học tập của cháu cũng như trực tiếp làm việc với Ban giám hiệu nhà trường;

– Đại diện tôi thực hiện các thủ tục hành chính để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu;

+ Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày giấy ủy quyền này được lập cho đến khi Bên A hoàn thành công việc và quay về nuôi dưỡng cháu hoặc chấm dứt theo quy định của pháp luật.

+ Bên A xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi do Bên B………… nhân danh Bên A thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Xem thêm: Cùng Tang Lễ Martino Tìm Hiểu Các Loại Mẫu Cáo Phó Tang Lễ, Mẫu Thông Báo Tin Buồn

+ Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, giao cho Bên ủy quyền 01 bản; Bên nhận ủy quyền 01 bản./.

NGƯỜI ỦY QUYỀN NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Mẫu giấy ủy quyền giám hộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

GIẤY ỦY QUYỀN GIÁM HỘ

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…, tại địa chỉ………………, chúng tôi gồm có:

Bên ủy quyền (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà: ………………………………………………….. Sinh ngày:…………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………………………………………….

Ngày cấp:………………………………

 Nơi cấp: ……………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………

Bên nhận ủy quyền (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông/Bà: ………………………………………………….. 

Sinh ngày:…………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………………….

Ngày cấp:…………………………………………………

Nơi cấp: ……………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………

Nội dung ủy quyền

– Bên B được thay mặt và nhân danh Bên A giám hộ cho con của Bên A và có tất cả các quyền và nghĩa vụ như người giám hộ theo quy định của pháp luật.

– Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi do Bên B nhân danh thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Giao Nhận Hồ Sơ Dự Thầu Công Trình Thủy Lợi, Phụ Lục 12 Mẫu Danh Sách Nhà Thầu Và Biên Bản

– Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, giao cho Bên ủy quyền 01 bản; Bên nhận ủy quyền 01 bản, có hiệu lực từ ngày giấy ủy quyền này được lập cho đến khi ………………………. hoặc chấm dứt theo quy định của pháp luật.

NGƯỜI ỦY QUYỀN NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về Mẫu giấy ủy quyền nuôi con, ủy quyền nuôi dưỡng, ủy quyền giám hộ trẻ em mới nhất năm 2021. Nếu còn những vướng mắc về các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Viết một bình luận