Biểu Mẫu Giấy Ưng Thuận – Mẫu Đồng Ý, Giấy Ưng Thuận

… , ngày tháng năm (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) , ngày tháng năm Nguời làm Giấy thỏa thuận (4)(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Ý kiến của người được nhận làm con nuôi từ 9 tuổi … đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự thỏa thuận của mình.Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của Cha mẹ đẻ/Người giám … tênÔNG BÀNgày, tháng, năm sinhDân tộcQuốc tịchQuê quán (3)Nơi thường trú/tạm trú (1)Hộ chiếu /Giấy tờ hợp lệ thay thế (2)SốNơi cấpNgày cấpLý do đồng ý cho trẻ làm con nuôi: Chúng…

Đang xem: Giấy ưng thuận

*

*

*

… nhận con nuôi. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-CN.1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY THỎA THUẬN CHO VÀ NHẬN CON NUÔI Kính gửi: Ủy ban nhân dân……………………………………………… … dưỡng:………………………………………………………………………………… Chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng:………………………………………………………… Đồng ý thỏa thuận cho trẻ em sau đây:……………………………………………………………… Họ và tên: Giới tính…………………. Ngày, tháng, … Ngày, tháng, năm sinh Nơi sinh Dân tộc Quốc tịch Nơi thường trú/tạm trú Số Giấy CMND/Hộ chiếu Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi (1): Tên cơ sở nuôi dưỡng:……………………………………………………………………………………

Xem thêm: Sách Hợp Đồng Fidic 1999 Tiếng Việt, Fidic 99 2002 Vietnamese

*

*

… Phụ lục 6. Mẫu Giấy đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ, )(áp dụng cho việc đề nghị chấp thuận lập, đóng, … ,ngày tháng năm GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nướcChúng tôi là:- Công ty quản lý quỹ (tên đầy đủ và chính thức của Công ty ghi bằng chữ in hoa) – Giấy phép thành … 1) Trường hợp lập, đóng chi nhánh, văn phòng đại diệnĐề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty chúng tôi được lập (đóng) chi nhánh, văn phòng đại diện như sau:- Tên và địa…

Xem thêm: Gửi Cả Nhà Bộ Tiêu Chuẩn Eurocode 2 Tiếng Việt, Tiêu Chuẩn Eurocode 2

… ghi rõ họ tên)Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn) nơi có đất(xác nhận chữ ký)1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58 /2004/ QĐ-UB ngày 15/3/ 2004 của Ủy ban nhân dân…

Viết một bình luận