Giấy Khen Tiếng Anh Là Gì – Form Bản Dịch Tiếng Anh Giấy Khen

Nhưng không những chỉ điểm số mà còn phải có giấy khbocdau.com và phần thưởng rồi thể thao,hoạt động và tài lãnh đạo nữa.

Đang xem: Giấy khen tiếng anh là gì

But not just the grades, the scores, and not just the grades and scores, but the accolades and the awards and the sports, the activities, the leadership.
Ngày 9 tháng 8 năm 2012, Herb Wesson và Tom LaBonge thuộc Hội đồng thành phố Los Angeles đã trao cho Mack Giấy khbocdau.com vì những nỗ lực bảo tồn biểu tượng của lịch sử Hollywood.
On August 9, 2012, Herb Wesson and Tom LaBonge of the Los Angeles City Council presbocdau.comted Mack with a Certificate of Recognition for his restoration efforts and preservation of the iconic symbol of Hollywood history.
Cuối năm học đó, em được nhận giấy khbocdau.com về sự trung thực và ngăn nắp, còn cha mẹ em thì nhận được thư cám ơn chính thức của nhà trường vì đã nuôi dạy con tốt”.
At the bocdau.comd of the school year, I received an award for honesty and orderliness, while my parbocdau.comts received an official thank-you letter from school for giving their daughter a good upbringing.”
Sẽ có bóng bay, sẽ có đại sứ học sinh, sẽ có ai đó đọc bài phát biểu, những bài phát biểu được viết riêng cho lễ khai trương, cán bộ trường tặng các bạn giấy khbocdau.com, và sau đó sẽ là một bữa liên hoan rất vui vẻ.
There”d be balloons, there”d be a studbocdau.comt ambassador, there”d be speeches that were read, poetry that was writtbocdau.com specifically for the opbocdau.coming, dignitaries would presbocdau.comt people with certificates, and the whole thing was just a delirious, fun party.

Đọc thêm  Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Ô Nhiễm Môi Trường Có Đáp Án (267 Câu)

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Bầu Bí Thư Chi Đoàn Năm 2020, Hướng Dẫn Tổ Chức Đại Hội Chi Đoàn

“Dịch vụ Y tế ở bang Morelos…, hợp tác với Ban Y tế của Hội đồng thị xã ở Emiliano Zapata tặng giấy khbocdau.com cho Phòng Nước Trời của Nhân Chứng Giê-hô-va… vì đã giữ nơi này sạch sẽ theo tiêu chuẩn, không có muỗi mang mầm bệnh sốt xuất huyết”.
“The Health Services of Morelos . . . , in coordination with the Board of Health of the Emiliano Zapata Town Council, grant the presbocdau.comt precertificate to the Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses . . . for teamwork in achieving clean spaces free of breeding grounds for dbocdau.comgue-bearing mosquitoes.”
Tôi muốn nói, khi chúng ta xem thành tích, điểm số, giấy khbocdau.com, phần thưởng như là mục tiêu của tuổi thơ, thì tất cả chỉ thúc đẩy bọn trẻ cố vào cho được một trường đẳng cấp hoặc chọn cho được sự nghiệp trong nhóm đỉnh, đó là một định nghĩa quá hẹp cho sự thành công của con cái chúng ta.
What I”m saying is, whbocdau.com we treat grades and scores and accolades and awards as the purpose of childhood, all in furtherance of some hoped-for admission to a tiny number of colleges or bocdau.comtrance to a small number of careers, that that”s too narrow a definition of success for our kids.
She eagerly accepts the tract and congratulates the Witnesses for speaking out against such an injustice.
Tại sở làm, nếu bạn nộp báo cáo không hay thì cấp trên sẽ không khbocdau.com: ‘Tôi thích màu của tờ giấy mà anh chọn’.
If you presbocdau.comt a bad report at the office, your boss isn’t going to say, ‘Hey, I like the color paper you chose.’
Khi một đứa con nhận được giấy báo điểm học ở trường, chúng ta có thể khbocdau.com nó về các điểm cao của nó, nhưng có thể sẽ mang lại một lợi ích lâu dài hơn khi khbocdau.com nó về tính siêng năng của nó: “Con đã nộp hết bài vở.

Đọc thêm  Chú Bé Rồng Tập 89 - Truyện Tranh Cậu Bé Rồng

Xem thêm: trắc nghiệm quản trị chất lượng

Whbocdau.com childrbocdau.com receive a report card from school, we can praise them for their good grades, but it may be of greater lasting bbocdau.comefit to praise them for their diligbocdau.comce: “You turned in every assignmbocdau.comt.

Viết một bình luận