Mẫu Giấy Giới Thiệu Ngân Hàng, Giấy Báo Nợ, Báo Có, Mẫu Giấy Giới Thiệu

Mẫu Giấy giới thiệu thường được sử dụng khi cá nhân/tổ chức cử người khác đi giải quyết công việc. Mặc dù mỗi đơn vị sẽ có 1 mẫu Giấy giới thiệu riêng nhưng mẫu Giấy giới thiệu mà LuaVietnam trình bày dưới đây là mẫu thông dụng và thường được sử dụng nhất.

Ý nghĩa của Giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu là cách thức một đơn vị/cá nhân hay tổ chức giới thiệu một cá nhân đi thực hiện công việc hay đến công tác tại một nơi nào đó thay mặt cho cá nhân/tổ chức của mình.

Đang xem: Giấy giới thiệu ngân hàng

Trước khi giới thiệu cá nhân đến làm việc, các đơn vị, cơ quan đã phải thống nhất với nhau về công việc. Giấy giới thiệu có tác dụng đảm bảo để cá nhân có thể có các quyền lợi nhất định khi làm việc tại nơi được giới thiệu, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Đồng thời, đơn vị tiếp nhận sẽ thuận tiện trong việc nhận diện người đến giải quyết công việc, tránh nhầm lẫn.

Một số mẫu Giấy giới thiệu thường gặp:

– Giấy giới thiệu rút tiền ngân hàng

– Giấy giới thiệu chuyển trường

– Giấy giới thiệu đăng ký xe máy

– Giấy giới thiệu người vào Đảng

– Giấy giới thiệu công tác.

Mẫu Giấy giới thiệu thông dụng nhất

Mẫu Giấy giới thiệu 01 liên

Tên cơ quan, tổ chức chủ quảnTên cơ quan, tổ chức (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…./…

….ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU

(1)……………………………………………………………… trân trọng giới thiệu:

Ông (bà):……………………………………………………………………………..(2)

Chức vụ:……………………………………………………………………………..(3)

Được cử đến: ………………………………………………………………………(4)

Về việc:…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..(5)

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày…………………………………../.(6)

Nơi nhận

Như trên

Lưu: VT

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Mẫu Giấy giới thiệu thông dụng (Ảnh minh họa)

ĐƠN VỊ: ……………………..

SỐ: ………………../GT

GIẤY GIỚI THIỆU

Giới thiệu:……………………… …………………..

Chức vụ:…………………… ………………………..

Được cử đến:………….. …………………………..

Để:………………………… ……………………………

…. ……………………….

Có giá trị từ …….. đến…………..năm 20……Ngày …….. tháng …… .năm ………..

Thủ trưởng đơn vị

ĐƠN VỊ: …………..

SỐ:…………./GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………… ………………. ………………..

Trân trọng giới thiệu: …………. …………………. …………………

Chức vụ: ……………………………… ……………… …………………

Được cử đến: …………………………………………………………

Để:…………………………. ………………………………. ………………

………………. ………………….. …………………. …………… ……………

Xem thêm: Đề Tài Tốt Nghiệp Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

Đề nghị: ………………. ………………… ……………..giúp đỡ ………………. ………………….. . ………… ……………. hoàn thành nhiệm vụ.

Có giá trị từ…………….đến…………….năm 20……Ngày …….. tháng …….. năm ………

Thủ trưởng đơn vị

Một số mẫu Giấy giới thiệu cụ thể

Mẫu Giấy giới thiệu đi rút tiền ngân hàng

Tên cơ quan, tổ chức (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…./…

….ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam

Giới thiệu ông, bà: Nguyễn Văn A

Chức vụ: Kế toán

Được cử đến: Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam

Về việc: Rút tiền mặt

Mong Ngân hàng giúp đỡ ông, bà Nguyễn Văn A hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu

Có giá trị hết ngày………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO……..

TRƯỜNG TIỂU HỌC …..……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /GGT- …. …..

…….. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Thành Công

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:

Em: Nguyễn Văn A

Nơi sinh: Nam Từ Liêm – Hà Nội

Là học sinh lớp 3A năm học 2019 – 2020 của Trường chúng tôi.

Nay chuyển đến Trường Tiểu học Nam Thành Công

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em Nguyễn Văn A. được học tại Quý trường.

Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.

…………, ngày …….tháng …….năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

Giấy giới thiệu đi đăng ký xe

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC……………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Công an quận …………………………………………….

ĐẠI HỌC……………………………………….

Trân trọng giới thiệu

Anh (chị) …………………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………./…………..……../………..…….Giới tính: Nam/Nữ

CMND số:…………………………. ngày cấp ……/……./……… Nơi cấp:…………………………..

Hiện là sinh viên năm lớp ………. Khoa: ……………………………..

Khóa học…………………………hệ đào tạo ………………………………………

Xem thêm: Kết Thúc Cuộc Chiến Tranh 30 Năm Chiến Tranh Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất

Rất mong sự giúp đỡ của: Qúy Công an Quận ……………….để sinh viên:…………………..hoàn thành nhiệm vụ.

Viết một bình luận