Cách Viết Giấy Giới Thiệu Đi Ngân Hàng, Bn, Bc, Mẫu Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Giao Dịch Ngân Hàng

Theo quy định, viết Giấy giới thiệu đi ngân hàng chính là sự dạng văn bản bảo đảm giữa ngân hàng và người ủy quyền, cách viết Giấy giới thiệu đi ngân hàng chuẩn cần ghi rõ mục đích tới của nhân viên cũng như có chữ ký của lãnh đạo cơ quan.

Đang xem: Giấy giới thiệu đi ngân hàng

Bạn là lãnh đạo, bạn không có thời gian để đi ra ngân hàng giao dịch, bạn có thể nhờ nhân viên của mình ra ngân hàng để tiến hành các giao dịch thay cho mình, tuy nhiên bạn cần phải viết giấy giới thiệu đi ngân hàng để nhân viên của mình cầm theo. Sau đây là cách viết giấy giới thiệu đi ngân hàng, các bạn cùng tham khảo.

Cách điền giấy giới thiệu ngân hàng cụ thể, chi tiết

Cách viết giấy giới thiệu đi ngân hàng

*

* Kính gửi (ghi tên của ngân hàng)

* Tôi tên (ghi rõ họ tên người ủy quyền)

* CMND/Hộ chiếu số … ngày cấp … nơi cấp (số ở mặt trước chứng minh thư hoặc trên hộ chiếu của người ủy quyền, ngày cấp, nơi cấp sẽ ghi ở mặt sau chứng minh thư)

* Địa chỉ thường trú: (Ghi theo sổ hộ khẩu)

* Là chủ tài khoản của hộ kinh: (ghi số tài khoản doanh nghiệp)

* Giấy phép ĐKKD số … Ngày cấp … Nơi cấp (ghi số, nơi và ngày cấp giấy phép đăng ký kinh doanh)

* Là chủ (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu số:

* Mở tại ngân hàng: (ghi tên Ngân hàng)

* Tôi đồng ý ủy quyền cho:

* Ông/bà: (ghi họ tên người được ủy quyền)

* CMND/Hộ chiếu số (ghi số chứng minh, ngày cấp, nơi cấp của người được ủy quyền)

* Địa chỉ thường trú (ghi địa chỉ thường trú của người được ủy quyền theo sổ hộ khẩu)

A. ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN THANH TOÁN B.

Xem thêm: Chứng Chỉ Chất Lượng Thép Hình V, Chứng Chỉ Chất Lượng

Xem thêm: Mẫu Giấy Ủy Quyền Nhà Thuốc, Dược Liệu Đã Đăng Ký Nhãn Hiệu

ĐỐI VỚI THẺ

1. < > Được quyền sử dụng với số tiền tối đa cho từng lần giao dịch là (ghi rõ số tiền giao dịch)

2. < > Được quyền phát hành séc với số tiền tối đa cho từng lần (ghi rõ số tiền giao dịch)

3. < > Được rút gốc và lãi giao dịch là (ghi rõ số tiền giao dịch)

4. < > Nội dung ủy quyền khác (ghi rõ các nội dung khác mà bạn muốn ủy quyền)

* Thời hạn: Từ ngày … đến ngày … (ghi rõ thời gian)

https://bocdau.com/cach-viet-giay-gioi-thieu-di-ngan-hang-45934n.aspx Với hướng dẫn cách trên đây, các bạn đã biết cách viết giấy giới thiệu đi ngân hàng chưa? Bạn nên nhớ, giấy giới thiệu được chấp nhận nếu có chữ ký của lãnh đạo và ghi rõ mục đích tới của nhân viên.

Viết một bình luận