Mẫu Giấy Đề Nghị Vay Vốn Theo Mẫu Của Agribank, Mẫu Giấy Đề Nghị Vay Vốn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (145.92 KB, 3 trang )

Đang xem: Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của agribank

Địa chỉ (Address):………… ………………Phường/Xã (Commune):………………….………………………… Quận/huyện (District):…………………………… ……Tỉnh (Province):………….………………………………Chúng tôi làm giấy này đề nghị Ngân hàng xem xét cho vay số tiền:This letter is sent to AGRIBANK for purpose of agreement in lending amount of money- Bằng chữ (In Numbers):………………………………………………………………………….VND- Bằng số (In Words):……………………………………………………………………………….VND- Lãi suất:……………… %/thángInterest Rate %/month – Kỳ hạn:……………………thángLoan Term month- Ngày trả nợ cuối cùng: ………… /………./……….The last day of repayment- Giá trị tài sản bảo đảm:…………………………………………VND Value of property mortgaged as collateralĐể thực hiện phương án kèm theo giấy đề nghị nàyTo carry out the plan with this requestĐỐI TƯỢNG VẬT TƯ CHI PHÍ SẢN XUẤT CẦN VAY VỐNCost of materials in production after loanSTTSeqĐỐI TƯỢNGEntitySỐ LƯỢNGUnitTHÀNH TIỀNPayment- Lãi suất vay:………………%tháng, thời hạn vay:……………tháng.Interest %/month,loan term months.- Ngày trả nợ cuối cùng:… tháng….năm….The final repayment date
+ Trả lãi theo:…………… Interest type- Chúng tôi thế chấp, cầm cố có tài sản trị giá………….đồng, như sau:We have mortgages, mortgage is worth , as followsSTT(Seq)TÊN TÀI SẢN(Property name)GIẤY TỜ( Documentation)ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT(Specification)GIÁ TRỊ(Value)LỊCH SỬ TÍN DỤNG – Credit historySTT(Seq)Tên ngân hàng vay( Bank’s name)Hạn trả nợ cuốicùng(Final repayment)Dư nợ đến ngày xin vay(loans outstanding to the dateof application)1 Tại NHNo&PTNT (At Agribank):+ Ngắn hạn (short term)+ Trung,dài hạn (medium, long term)2 Tại Ngân hàng khác (At other banks)+ Ngắn hạn (short term)
+ Trung,dài hạn (medium, long term)3 Tổ chức, cá nhân khácOther organizations and individualsChúng tôi cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng hạn, nếu sai phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.I promise that the purpose of using the loan will be perform in compliance with the agreement and the repayment for principal/interest will be on time. If violation occurs, I will be responsible before law.……,ngày(date) …tháng(month)…năm (year)…

Tài liệu liên quan

*

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ docx 2 849 3

Xem thêm: Mẫu Bìa Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh Gồm Những Gì

*

Mẫu giấy đề nghị pptx 2 493 0

*

Mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ do hợp nhất, sáp nhập, chia tách quỹ doc 4 568 0

*

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở pot 5 429 0

*

Mẫu giấy đề nghị ngừng khai thác vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định ppt 2 951 0

*

Mẫu giấy đề nghị vận tải khách du lịch bằng ôtô ppsx 2 552 0

Xem thêm: Solutions: Upper Intermediate 2Nd Edition Teacher, Solutions: Upper

*

Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ppsx 3 590 1

Viết một bình luận