Mẫu Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản Ngân Hàng Nhà Nước (Phụ Lục Số 1)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước (phụ lục số 1) ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Đang xem: Giấy đề nghị mở tài khoản ngân hàng

Phụ lục số 1

ĐƠN VỊ ……………….(Tên Tổ chức mở tài khoản)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

…………., ngày ….. tháng ….. năm ………….

GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Kính gửi:……………………………………………………

Tên tổ chức mở tài khoản thanh toán: ………………………………………………………

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: ………………………………………………………………………

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: ………………………………………………………………………

+ Tên dùng để giao dịch: …………………………………………………………………………….

Quyết định thành lập số: …………………….……. Ngày cấp …………………………..

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh số: ……………………………….

Ngày cấp: …………………………… Nơi cấp: ………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người đại diện hợp pháp (chủ tài khoản): ………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………….. Giới tính (Nam/Nữ): …………………

Quốc tịch: ………………………………… là người cư trú/ không cư trú: ………………

Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………. Điện thoại: ………………………..

Xem thêm: Tài Liệu Học Power Bi E – Power Bi Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

Quyết định bổ nhiệm số ………………… ngày ……….. tháng ……….. năm ………..

Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu): ……………………………………………………

Ngày cấp: ……………………….. Nơi cấp: …………………………………………………….

Họ và tên Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán hoặc người kiểm soát chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước): ……………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………….. Giới tính (Nam/Nữ): ………………….

Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu): …………………………………………………….

Ngày cấp: ……………………….. Nơi cấp: ………………………………………………………

Quyết định bổ nhiệm số: …………………………………… Ngày …………………………

Đề nghị mở tài khoản thanh toán tại: ……………………………………………………….

Loại tiền tệ: □ VND □ USD □ Loại khác ……………………………

Chúng tôi cam kết:

– Những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng sự thật của các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán đính kèm.

– Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước và xin chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh trong trường hợp chúng tôi không thực hiện đúng, đầy đủ quy định về mở và sử dụng tài khoản do Ngân hàng Nhà nước quy định.

– Có văn bản (kèm các giấy tờ liên quan) gửi Ngân hàng Nhà nước khi có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin mở tài khoản thanh toán hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký đã đăng ký sử dụng với Ngân hàng Nhà nước.

Hồ sơ đính kèm:1) Bản đăng ký mẫu dấu và chữ ký kèm văn bản ủy quyền của Chủ tài khoản, Kế toán trưởng;2) Quyết định số ………………………..3) ………………………………………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Sau khi kiểm soát và xác định Hồ sơ mở tài khoản thanh toán của …………… là đầy đủ và hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước ……………………đồng ý mở tài khoản thanh toán số: ……………. cho …………

Xem thêm: tài liệu giao tiếp phi ngôn ngữ

Ngày bắt đầu hoạt động: …………………………………………………………………

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NHÀNƯỚC/GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH …………..(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Viết một bình luận