Giáo Trình Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Anh), Tự Học Xuất Nhập Khẩu

Cẩm nang hướng dẫn sử dụng Lớp học Google

Tài liệu xuất nhập khẩu này hướng dẫn cách sử dụng Lớp học Google để tham gia khóa học xuất nhập khẩu online, bao gồm: cách đăng nhập vào lớp; cách sử dụng tài liệu, bài giảng và phản hồi thắc mắc cho giảng viên.

Đang xem: Giáo trình xuất nhập khẩu

Download

*

Tài liệu Incoterms 2020 (bản Tiếng Việt)

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

XEM VÀO DOWNLOAD

*

Tài liệu Incoterms 2020 (bản Tiếng Anh)

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

XEM VÀO DOWNLOAD

*

Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

XEM VÀO DOWNLOAD

Slide bài giảng nghiệp vụ ngoại thương

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

Download

Giáo trình Vận tải – bảo hiểm hàng hóa XNK

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu xuất nhập khẩu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

Download

Slide bài giảng Vận tải – bảo hiểm

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

Download

Giáo trình Thủ tục hải quan

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu xuất nhập khẩu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

xem và Download

Slide bài giảng Thủ tục hải quan

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

Download

20 bộ chứng từ xuất nhập khẩu

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu xuất nhập khẩu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

Download

Cẩm nang về Hợp đồng ngoại thương

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

Xem thêm: Chỉ Thị 87 Của Quân Ủy Trung Ương, Kết Quả Trong Thực Hiện Chỉ Thị 05

Download

23 mẫu hợp đồng ngoại thương

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

Download

Cẩm nang hướng dẫn về Trị giá hải quan

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu xuất nhập khẩu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

xem và Download

Cẩm nang hướng dẫn về Xuất xứ hàng hóa

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

Download

Giáo trình Tiếng Anh XNK (cơ bản)

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

Download

Giáo trình Tiếng Anh XNK (nâng cao)

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu xuất nhập khẩu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

Download

Slide bài giảng Tiếng Anh XNK

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

Download

Testscripts song ngữ Tiếng Anh XNK

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu xuất nhập khẩu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

Download

Tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm khai báo hải quan ECUS5

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

Download

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm khai báo hải quan ECUS5

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh 2019 Đối Tượng 4

Download

Tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản VNACCS

Click vào nút phía dưới để xem và download tài liệu xuất nhập khẩu (bản rút gọn). Hãy đăng ký học để download tài liệu phiên bản đầy đủ.

Download

Viết một bình luận