Giáo Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật – Đại Học Luật Hà Nội, Tailieuchung

Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Tư pháp 2018. Chủ biên: TS. Đoàn Thị Tố Uyên.

Đang xem: Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật – đại học luật hà nội

Những tài liệu liên quan:

Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật – Đại học Luật Hà Nội

*

Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật – Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xây dựng văn bản pháp luật, gồm: khái quát về văn bản pháp luật; qui trình xây dựng văn bản pháp luật; ngôn ngữ, hình thức, nội dung của văn bản pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lí văn bản pháp luật và soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình.

Soạn thảo, ban hành văn bản pháp luật có vị trí quan trọng, diễn ra thường xuyên trong hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các chủ thể ban hành văn bản pháp luật nhằm thực hiện hoạt động quản lý một cách có hiệu quả nhất. Văn bản pháp luật là phương tiện chủ yếu để ghi lại và truyền đạt các quyết định quản lý lên ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước. Do vậy, ban hành văn bản pháp luật có chất lượng luôn là mục tiêu hàng đầu của các cơ quan ban hành ra chúng.

Trong chương trình đào tạo cử nhân luật, xây dựng văn bản pháp luật là môn học bắt buộc nhằm trang bị cho người học kiến thức về văn bản pháp luật và kỹ năng xây dựng văn bản pháp luật Như thẩm quyền ban hành, thủ tục, trình tự ban hành; quy tắc sử dụng ngôn ngữ để soạn thảo văn bản pháp luật, cách thức soạn thảo hình thức, nội dung văn bản pháp luật và kiểm tra, ra soát, xử lý văn bản pháp luật. Vì thế, việc biên soạn Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật phù hợp với yêu cầu đào tạo của nhà trường và nhu cầu của người học là thực sự cần thiết.

Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật được các tác giả biên soạn dựa trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, cơ sở khoa học, thực tiễn về xây dựng văn bản pháp luật, đồng thời kế thừa những nội dung vẫn còn phù hợp của các giáo trình trước với mong muốn giáo trình này thực sự hữu ích cho mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Xem thêm: Tải Bài Thu Hoạch Giáo Dục Thể Chất Lớp 1 Bộ Sách Cánh Diều, Bài Thu Hoạch Giáo Dục Thể Chất

Trường Đại học Luật Hà Nội trân trọng giới thiệu và mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả để Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật ngày càng được hoàn thiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trường Đại học Luật Hà Nội

*

Chủ biên: TS. Đoàn Thị Tố Uyên.

Nội dung giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương 1: Khái quát về văn bản pháp luậtKhái niệm văn bản pháp luậtTiêu chí đánh giá chất lượng văn bản pháp luậtChương 2: Quy trình xây dựng văn bản pháp luậtQuy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luậtQuy trình xây dựng văn bản áp dụng pháp luậtChương 3: Ngôn ngữ trong văn bản pháp luậtKhái niệm ngôn ngữ trong văn bản pháp luậtYêu cầu đối với ngôn ngữ trong văn bản pháp luậtSử dụng ngôn ngữ trong văn bản pháp luậtChương 4: Hình thức văn bản pháp luậtXác định tên loại văn bản pháp luậtKỹ thuật trình bày hình thức văn bản pháp luậtChương 5: Nội dung văn bản pháp luậtSoạn thảo nội dung văn bản quy phạm pháp luậtSoạn thảo nội dung văn bản áp dụng pháp luậtChương 6: Kiểm tra, rà soát và xử lí văn bản pháp luậtKiểm tra văn bản pháp luậtRà soát văn bản pháp luậtXử lý văn bản pháp luậtChương 7: Soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hìnhSoạn thảo luật, pháp lệnhSoạn thảo nghị quyếtSoạn thảo nghị địnhSoạn thảo thông tưSoạn thảo quyết địnhSoạn thảo chỉ thị

*

*

Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật PDF

Do hệ thống dữ liệu của bocdau.com thường xuyên bị quá tải nên chúng tôi không đính kèm file trong bài viết. Bạn nào cần bản mềm tài liệu này, vui lòng để lại Email ở dưới phần bình luận!

*

Trang cuối Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật – Đại học Luật Hà Nội

Một số giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật 2017 – Chủ biên: TS. Đoàn Thị Tố Uyên

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xây dựng văn bản pháp luật, gồm: khái quát về văn bản pháp luật; quy trình xây dựng, ngôn ngữ, hình thức, nội dung của văn bản pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lí văn bản pháp luật và soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình.

Xem thêm: Download Chỉ Thị 15-Ct/Tw Ngày 7/7/2007 Của Bộ Chính Trị, Sơ Kết Thực Hiện Chỉ Thị Số 15

Do hệ thống dữ liệu của bocdau.com thường xuyên bị quá tải nên chúng tôi không đính kèm file trong bài viết. Bạn nào cần bản mềm tài liệu này, vui lòng để lại Email ở dưới phần bình luận!

2. Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật 2016 – Chủ biên: TS. Đoàn Thị Tố Uyên

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xây dựng văn bản pháp luật, gồm: khái quát về văn bản pháp luật; quy trình xây dựng văn bản pháp luật; ngôn ngữ trong văn bản pháp luật; hình thức văn bản pháp luật; nội dung văn bản pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lí văn bản pháp luật và soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình.

Do hệ thống dữ liệu của bocdau.com thường xuyên bị quá tải nên chúng tôi không đính kèm file trong bài viết. Bạn nào cần bản mềm tài liệu này, vui lòng để lại Email ở dưới phần bình luận!

Các nội dung liên quan đến giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật mới nhất 2020, Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật PDF, Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật Nhà xuất bản Tư pháp 2018, Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật đại học luật, Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật 2016

1 bình luận về “Giáo Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật – Đại Học Luật Hà Nội, Tailieuchung”

Viết một bình luận