Giáo Trình Xã Hội Học Pháp Luật Hà Nội, Thư Viện Đại Học Luật Hà Nội

*

Kí hiệu phân loại 34.014(075) Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội Nhan đề Giáo trình Xã hội học pháp luật /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Ngọ Văn Nhân chủ biên ; Phan Thị Luyện Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2018 Mô tả vật lý 391 tr. ; 21 cm.

Đang xem: Giáo trình xã hội học pháp luật

Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xã hội học pháp luật, gồm: nhập môn xã hội học pháp luật; phương pháp điều tra; mối liên hệ giữa pháp luật với cơ cấu xã hội và chuẩn mực xã hội; khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật; sai lệch chuẩn mực pháp luật. Từ khóa Việt Nam Từ khóa Giáo trình Từ khóa Xã hội học pháp luật Tác giả(bs) CN Ngọ, Văn Nhân,, TS, Tác giả(bs) CN Phan. Thị Luyện,, TS.

Xem thêm: Mẫu Điều Lệ Giải Bóng Đá – Điều Lệ Giải Bóng Đá Mini Phong Trào

Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 007482-511 Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(150): MSVGT 110416-565 Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkGT(120): PHGT 001494-613

00000000nam#a2200000ua#4500001

002

004

005

008

009

020

039

040

041

044

084

110

245

260

300

520

653

653

653

700

700

852

852

852

856

890

925

926

927

67366
1
8F293290-D7B6-407F-A93E-94DC0CE9808A
201810241415
180824s2018 vm vie
1 0
|a9786048112820|c51000
|a20181024141520|bhuent|c20181024113642|dhuent|y20180824104450|zhiennt
|aVN-DHLHNI-TT
0 |avie
|aVN
|a34.014(075)|bGIA 2018
2 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
10|aGiáo trình Xã hội học pháp luật /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Ngọ Văn Nhân chủ biên ; Phan Thị Luyện
|aHà Nội : |bTư pháp, |c2018
|a391 tr. ; |c21 cm.
|aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Xã hội học pháp luật, gồm: nhập môn xã hội học pháp luật; phương pháp điều tra; mối liên hệ giữa pháp luật với cơ cấu xã hội và chuẩn mực xã hội; khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật; sai lệch chuẩn mực pháp luật.

Xem thêm: Mẫu Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học, Mẫu Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2020

|aViệt Nam
|aGiáo trình
|aXã hội học pháp luật
1 |aNgọ, Văn Nhân,|cTS,|eChủ biên
1 |aPhan. Thị Luyện,|cTS.
|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 007482-511
|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(150): MSVGT 110416-565
|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cGT|j(120): PHGT 001494-613
1|uhttps://bocdau.com/giao-trinh-xa-hoi-hoc-phap-luat/imager_1_9661_700.jpg
|c1|a300|b452|d2
|aG
|a0
|aGT

Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PHGT 001613 Phân hiệu Đắk Lắk 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 300
2 PHGT 001612 Phân hiệu Đắk Lắk 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 299
3 PHGT 001611 Phân hiệu Đắk Lắk 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 298
4 PHGT 001610 Phân hiệu Đắk Lắk 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 297
5 PHGT 001609 Phân hiệu Đắk Lắk 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 296
6 PHGT 001608 Phân hiệu Đắk Lắk 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 295
7 PHGT 001607 Phân hiệu Đắk Lắk 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 294
8 PHGT 001606 Phân hiệu Đắk Lắk 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 293
9 PHGT 001605 Phân hiệu Đắk Lắk 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 292
10 PHGT 001604 Phân hiệu Đắk Lắk 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 291
*
*

12345678910of30

*
*

Giáo trình Xã hội học pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Ngọ Văn Nhân chủ biên ; Phan Thị Luyện

Viết một bình luận