Tài Liệu Giáo Trình Tối Ưu Hóa Và Quy Hoạch Tuyến Tính, Giáo Trình Tối Ưu Hóa Và Quy Hoạch Tuyến Tính

bocdau.com là nơi chia sẻ, tìm kiếm Sách, bài giảng, slide, luận văn, đồ án, tiểu luận, nghiên cứu phục vụ cho việc học tập ở hầu hết các ngành Nhiệt Lạnh, Năng lượng mới, Cơ điện tử, Xây dựng, Cơ khí chế tạo, Quản trị kinh doanh, Makerting, Ngân hàng, …bocdau.com còn là nơi thảo luận, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế lĩnh vực Cơ nhiệt điện lạnh, Thủy lực khí nén, Điện tự động hóa, Công nghệ ô tô và Công nghiệp sản xuất xi măng…

Đang xem: Giáo trình tối ưu hóa

BÀI GIẢNG

Bài giảng kỹ thuật

Bài giảng kinh tế

Bài giảng xã hội

LUẬN VĂN

Luận văn kỹ thuật

Luận văn kinh tế

Luận văn xã hội

ĐỀ THI

Đề thi kỹ thuật

Đề thi kinh tế

GÓC KỸ THUẬT NGOẠI NGỮ CỬA SỔ IT

Phần mềm chuyên ngành

Mẹo vặt IT

VIDEO MT PURCHASE

Xem thêm: Các Chương Trình Hành Đông Nếu Được Bổ Nhiệm Vụ Nếu Được Bổ Nhiệm

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Vật Lý 8 Pdf, Kiến Thức Cơ Bản Vật Lý Lớp 8

*

Giáo trình Tối ưu hóa được biên soạn với mục đích cung cấp cho sinh viên năm thứ hai ngành Tin học của Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội một số kiến thức cơ bản về các lĩnh vực quan trọng của Tối ưu hóa. Qua giáo trình này, sinh viên cần nắm được cơ sở lý thuyết ở một mức độ nhất định, nắm chắc các thuật toán tối ưu cơ bản để áp dụng trong việc xây dựng các phần mềm tối ưu tính toán giải các bài toán kinh tế, công nghệ, kỹ thuật và quản lý. Trọng tâm của giáo trình nằm trong việc trình bày các thuật toán tối ưu cơ bản, tuyến tính cũng như phi tuyến. Đây cũng là một vấn đề mới trong giảng dạy môn học này ở bậc đại học, vì hiện nay môn học Tối ưu hóa trong hầu hết các trường đại học trong nước mới chỉ đề cập tới Quy hoạch tuyến tính.Việc trình bày các phương pháp tối ưu đề cập tới trong giáo trình nhằm tới đích sinh viên phải hiểu được và làm được. Chính vì vậy, các phương pháp luôn được trình bày một cách cụ thể thông qua các ví dụ mẫu từ dễ tới khó, mà những ví dụ này có thể được sử dụng nhiều lần để tiết kiệm thời gian. Trong chừng mực cho phép, các ký hiệu tổng quát sẽ được sử dụng ở mức độ tối thiểu, nhưng không làm giảm tính tổng quát của vấn đề đặt ra cần giải quyết. Các quy trình tính toán, các thuật toán cần luôn được trình bày rõ ràng, có minh họa thông qua việc giải các ví dụ cụ thể, tính toán cho từng bước cụ thể. Phần bài tập, vì vậy, bao gồm cả các bài tập tính tay và các bài tập lập trình bằng ngôn ngữ Pascal hay C. Những sinh viên đã học Matlab cũng có thể lập trình các thuật toán trong Matlab.Giáo trình gồm sáu chương với thời lượng 3 tới 4 tín chỉ của học chế tín chỉ (tương đương 60 tiết tới 75 tiết của học chế niên chế) và bài tập kèm theo từng chương.CHƯƠNG I. BÀI TOÁN TỐI ƯU TỔNG QUÁT VÀ ỨNG DỤNG 71. BÀI TOÁN TỐI ƯU TỔNG QUÁT VÀ PHÂN LOẠI 71.1. Bài toán tối ưu tổng quát 71.2. Phân loại các bài toán tối ưu 82. ỨNG DỤNG BÀI TOÁN TỐI ƯU GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THỰC TẾ 92.1. Phương pháp mô hình hóa toán học 92.2. Một số ứng dụng của bài toán tối ưu 10CHƯƠNG II. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH 161. MÔ HÌNH QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH 161.1. Phát biểu mô hình 161.2. Phương pháp đồ thị 172. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH 192.1. Tìm hiểu quy trình tính toán 192.2. Khung thuật toán đơn hình 233. CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH 233.1. Phát biểu bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc 233.2. Công thức số gia hàm mục tiêu 253.3. Tiêu chuẩn tối ưu 263.4. Thuật toán đơn hình cho bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc 274. BỔ SUNG THÊM VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH 294.1. Đưa bài toán quy hoạch tuyến tính về dạng chính tắc 294.2. Phương pháp đơn hình mở rộng 314.3. Phương pháp đơn hình hai pha 334.4. Phương pháp đơn hình cải biên 35BÀI TẬP CHƯƠNG II 41CHƯƠNG III. BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG 441. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU 441.1. Phát biểu bài toán 441.2. Ý nghĩa của bài toán đối ngẫu 451.3. Quy tắc viết bài toán đối ngẫu 461.4. Các tính chất và ý nghĩa kinh tế của cặp bài toán đối ngẫu 482. CHỨNG MINH MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CẶP BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU 532.1. Định lý đối ngẫu yếu 542.2. Định lý đối ngẫu mạnh 542.3. Định lý độ lệch bù 563. THUẬT TOÁN ĐƠN HÌNH ĐỐI NGẪU 573.1. Quy trình tính toán và phát biểu thuật toán 573.2. Cơ sở của phương pháp đơn hình đối ngẫu 614. BÀI TOÁN VẬN TẢI 624.1. Phát biểu bài toán vận tải 624.2. Các tính chất của bài toán vận tải 664.3. Phương pháp phân phối giải bài toán vận tải 684.4. Phương pháp thế vị giải bài toán vận tải 724.5. Cơ sở của phương pháp phân phối và phương pháp thế vị 74BÀI TẬP CHƯƠNG III 78CHƯƠNG IV. QUY HOẠCH NGUYÊN 811. PHƯƠNG PHÁP CẮT GOMORY GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH NGUYÊN 811.1. Phát biểu bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên 811.2. Minh họa phương pháp Gomory bằng đồ thị 821.3. Giải bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên bằng bảng 841.4. Khung thuật toán cắt Gomory 862. PHƯƠNG PHÁP NHÁNH CẬN LAND – DOIG GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH NGUYÊN 872.1. Minh họa phương pháp nhánh cận bằng đồ thị 872.2. Nội dung cơ bản của phương pháp nhánh cận 882.3. Khung thuật toán nhánh cận Land – Doig 883. GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH NGUYÊN BẰNG QUY HOẠCH ĐỘNG 903.1. Bài toán người du lịch 903.2. Quy trình tính toán tổng quát 913.3. Áp dụng quy hoạch động giải bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên 933.4. Bài toán cái túi 953.5. Hợp nhất hóa các ràng buộc của bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên 100BÀI TẬP CHƯƠNG IV 103CHƯƠNG V. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH PHI TUYẾN 1051. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA BÀI TOÁN TỐI ƯU PHI TUYẾN 1051.1. Phát biểu bài toán tối ưu phi tuyến 1051.2. Phân loại các bài toán tối ưu phi tuyến toàn cục 1061.3. Bài toán quy hoạch lồi 1071.4. Hàm nhiều biến khả vi cấp một và cấp hai 1082. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH PHI TUYẾN KHÔNG RÀNG BUỘC 1092.1. Phương pháp đường dốc nhất 1092.2. Phương pháp Newton 1112.3. Phương pháp hướng liên hợp 1133. THIẾT LẬP ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU KUHN – TUCKER CHO CÁC BÀI TOÁN QUY HOẠCH PHI TUYẾN CÓ RÀNG BUỘC 1163.1. Hàm Lagrange 1163.2. Thiết lập điều kiện Kuhn – Tucker 1174. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUY HOẠCH TOÀN PHƯƠNG 1204.1. Bài toán quy hoạch toàn phương 1204.2. Phát biểu điều kiện Kuhn – Tucker cho bài toán quy hoạch toàn phương 1214.3. Phương pháp Wolfe giải bài toán quy hoạch toàn phương 1214.4. Giải bài toán quy hoạch toàn phương bằng bài toán bù 1235. QUY HOẠCH TÁCH VÀ QUY HOẠCH HÌNH HỌC 1265.1. Quy hoạch tách 1265.2. Quy hoạch hình học 129BÀI TẬP CHƯƠNG V 133CHƯƠNG VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ SỞ CỦA LÝ THUYẾT QUY HOẠCH LỒI VÀ QUY HOẠCH PHI TUYẾN 1361. TẬP HỢP LỒI 1361.1. Bao lồi 1361.2. Bao đóng và miền trong của tập lồi 1381.3. Siêu phẳng tách và siêu phẳng tựa của tập lồi 1391.4. Nón lồi và nón đối cực 1442. ỨNG DỤNG GIẢI TÍCH LỒI VÀO BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH 1452.1. Điểm cực biên và hướng cực biên 1452.2. Biểu diễn tập lồi đa diện qua điểm cực biên và hướng cực biên 1482.3. Điều kiện tối ưu trong phương pháp đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính3. CÁC TÍNH CHẤT CỦA HÀM LỒI 1523.1. Các định nghĩa và tính chất cơ bản 1523.2. Dưới vi phân của hàm lồi 1533.3. Hàm lồi khả vi 1553.4. Cực đại và cực tiểu của hàm lồi 1584. CÁC ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU FRITZ – JOHN VÀ KUHN – TUCKER 1624.1. Bài toán tối ưu không ràng buộc 1624.2. Bài toán tối ưu có ràng buộc 1644.3. Điều kiện tối ưu Fritz – John 1664.4. Điều kiện tối ưu Kuhn – Tucker 1665. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG CHẤP NHẬN GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH PHI TUYẾN 1705.1. Phương pháp hướng chấp nhận 1705.2. Thuật toán Frank – Wolfe giải bài toán quy hoạch lồi có miền ràng buộc là tập lồi đa diện 1725.3. Phương pháp gradient rút gọn 1725.4. Phương pháp đơn hình lồi Zangwill 1746. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP ĐIỂM TRONG GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH6.1. Bài toán ellipsoid xấp xỉ 1776.2. Một số thuật toán điểm trong 181BÀI TẬP CHƯƠNG VI 183TÀI LIỆU THAM KHẢO 186LINK DOWNLOAD

*
*
*

Viết một bình luận