(Pdf) Giáo Trình Marketing Du Lịch Pdf, Giáo Trình Marketing Du Lịch

Please use this identifier to cite or link to this item: https://bocdau.com:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/6349

Đang xem: Giáo trình marketing du lịch pdf

Title: Giáo Trình Marketing Du Lịch
Authors: Hà, Nam Khánh Giao
Keywords: Du lịch;Kinh tế du lịch;Marketing du lịch
Issue Date: 2011
Publisher: NXB Tổng Hợp
Abstract: Sách gồm 3 phần: Phần 1. Tổng quan về marketing du lịch có 5 chương: Chương 1. Đặc trưng dịch vụ của marketing du lịch, chương 2. Môi trường marketing du lịch, chương 3. Hành vi khách hàng và hành vi mua hàng du lịch, chương 4. Phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu, định vị doanh nghiệp du lịch, chương 5. Hoạch định chiến lược marketing; phần II. Marketing mix trong du lịch có 7 chương: Chương 6. Marketing mix trong dịch vụ du lịch, chương 7. Thiết kế và quản lý sản phẩm du lịch, chương 8. Định giá trong marketing du lịch, chương 9. Các kênh phân phối marketing du lịch, chương 10. Quảng cáo và quan hệ công chúng trong du lịch, chương 11. Khuyến mãi và bán hàng cá nhân trong du lịch, chương 12. Marketing trực tiếp trong du lịch; phần III. Một số ứng dụng marketing du lịch có 3 chương: Chương 13. Marketing điểm hẹn tham quan, chương 14. Marketing lưu trú, chương 15. Marketing điểm đến du lịch.
Appears in Collections: Tài Liệu số Du Lịch – Khách Sạn

FileDescriptionSizeFormat
Giáo Trình Marketing Du Lịch (NXB Tổng Hợp 2011) – Hà Nam Khánh Giao, 423 Trang.pdf 248.23 MB Adobe PDF
*

See online

Xem thêm: quy định 126-qđ/tw ngày 28/2/2018

Show full item record

Xem thêm: bài thu hoạch nâng hạng giáo viên tiểu học hạng 2 violet

Theme by

*

©2019 THƯ VIỆN SỐ TRUNG TÂM THÔNG TIN KHCN ĐÀ NẴNG Phát triển từ Phần mềm DSpace – Phiên bản 6.0 Feedback

Viết một bình luận