Tài Liệu Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam

Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2019. Chủ biên: PGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn.

Đang xem: Giáo trình luật tố tụng hình sự

 

Những tài liệu liên quan:

 

Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

*

Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – NXB Công an Nhân dân 2019

Giới thiệu giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những vấn đề chung của Luật Tố tụng hình sự Việt Nam, gồm: khái quát về Luật Tố tụng hình sự; nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự; người tham gia tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự;… Phân tích cụ thể về trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự: khởi tố, điều tra vụ án hình sự; truy tố; xét xử sơ thẩm, phúc thẩm; thi hành bản án, quyết định của Tòa án; xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên, học viên Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức biên soạn và chỉnh sửa, bổ sung Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam trên cơ sở kế thừa các giáo trình đã được xuất bản trước đây. Giáo trình do PGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn làm chủ biên và nhóm tác giả bao gồm các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ và có nhiều năm làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn trong các cơ quan bảo vệ pháp luật tham gia biên soạn.

Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam được biên soạn dựa trên cơ sở lý luận thống nhất, các quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và những văn bản pháp luật khác về tố tụng hình sự đã được ban hành.

Xem thêm: Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 765-Nq/Qutw, Quân Chủng Pk

Tuy nhiên, do những hạn chế khách quan cũng như chủ quan trong quá trình biên soạn giáo trình không tránh khỏi những điểm thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được sự góp ý của các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy và bạn đọc lần tái bản sau giáo trình sẽ hoàn chỉnh hơn.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam!

Trường Đại học Luật Hà Nội

*

Chủ biên: PGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn

Nội dung giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung của Luật Tố tụng hình sự Phần thứ hai: Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự

*

*

*

*

Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam PDF

Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam PDF

Do hệ thống dữ liệu của bocdau.com thường xuyên bị quá tải nên chúng tôi không đính kèm file trong bài viết. Bạn nào cần bản mềm tài liệu này, vui lòng để lại Email ở dưới phần bình luận!

*

Một số giáo trình Luật Tố tụng hình sự khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – NXB Công an Nhân dân 2017 – Chủ biên: PGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật tố tụng hình sự, bao gồm: khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hình sự, những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sựtrình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự; thủ tục đặc biệt và hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Hóa Học 11 Nâng Cao Pdf ) Sách Giáo Khoa Hóa Học 11 Nâng Cao

Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – NXB Công an Nhân dân 2017

Do hệ thống lưu trữ dữ liệu của bocdau.com thường xuyên bị quá tải nên Ban biên tập không đính kèm File trong bài viết. Nếu bạn cần File word/pdf tài liệu này, vui lòng để lại Email ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – NXB Công an Nhân dân 2015 – Chủ biên: PGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật tố tụng hình sự, bao gồm: khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hình sự, những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sựtrình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự; thủ tục đặc biệt và hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.

Do hệ thống lưu trữ dữ liệu của bocdau.com thường xuyên bị quá tải nên Ban biên tập không đính kèm File trong bài viết. Nếu bạn cần File word/pdf tài liệu này, vui lòng để lại Email ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các tìm kiếm liên quan đến giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam PDF, Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam PDF, Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam Nhà xuất bản Công an nhân dân, Đề cương Luật Tố tụng hình sự Việt Nam Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam đại học luật, Bài giảng Luật Tố tụng hình sự Việt Nam Đại học luật Hà Nội, Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật kinh tế Quốc dân, Bài giảng Luật Tố tụng hình sự Việt Nam

2 bình luận về “Tài Liệu Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam”

Viết một bình luận