Tài Liệu Giáo Trình Luật Thương Mại Tập 1 Pptx, Tài Liệu Giáo Trình Luật Thương Mại Chọn Lọc

*

Kí hiệu phân loại 34(V)20(075) Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội Nhan đề Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam.Tập 1 /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, … Thông tin xuất bản Hà Nội :Tư pháp,2017 Mô tả vật lý 499 tr. ;21 cm.

Đang xem: Giáo trình luật thương mại

Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 1, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã; quy chế pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Từ khóa Việt Nam Từ khóa Giáo trình Từ khóa Luật Thương mại Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Tý, PGS. TS. Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Dung, TS. Tác giả(bs) CN Bùi, Ngọc Cường, TS. Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Vân Anh, PGS. TS. Tác giả(bs) CN Trần, Ngọc Dũng, PGS. TS. Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Yến, TS. Tác giả(bs) CN Trần, Thị Bảo Ánh, TS. Tác giả(bs) CN Vũ, Phương Đông, TS. Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quý Trọng, TS. Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(50): DSVGT 006265-314 Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(1050): MSVGT 102796-3845

00000000nam#a2200000ua#4500001

002

004

005

008

009

020

020

039

040

041

044

084

110

245

260

300

520

653

653

653

700

700

700

700

700

700

700

700

700

852

852

856

890

46151
1
A14D15DF-60FA-43F5-A138-07A3097BDC38
201806191008
170818s2017 vm vie
1 0
|a9786048110673
|c70000
|a20180619100807|bluongvt|c20171211165022|dmaipt|y20170818093042|zluongvt
|aVN-DHLHNI-TT
0 |avie
|avm
|a34(V)20(075)|bGIA 2017
1 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
10|aGiáo trình Luật Thương mại Việt Nam.

Xem thêm: Soạn Bài Kiểm Tra Tiếng Việt Lớp 9, Soạn Bài Kiểm Tra Phần Tiếng Việt

|nTập 1 /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, …

|aHà Nội :|bTư pháp,|c2017
|a499 tr. ;|c21 cm.
|aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 1, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã; quy chế pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
|aViệt Nam
|aGiáo trình
|aLuật Thương mại
1 |aNguyễn, Viết Tý|cPGS. TS.|eChủ biên
1 |aNguyễn, Thị Dung|cTS.|eChủ biên
1 |aBùi, Ngọc Cường|cTS.
1 |aNguyễn, Thị Vân Anh|cPGS. TS.
1 |aTrần, Ngọc Dũng|cPGS. TS.
1 |aNguyễn, Thị Yến|cTS.
1|aTrần, Thị Bảo Ánh|cTS.
1|aVũ, Phương Đông|cTS.

Xem thêm: Mẫu Giấy Chứng Nhận Xuất Xưởng, Giấy Chứng Nhận Xuất Xưởng

1|aNguyễn, Quý Trọng|cTS.
|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(50): DSVGT 006265-314
|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(1050): MSVGT 102796-3845
1|uhttps://bocdau.com/giao-trinh-luat-thuong-mai/imager_1_2444_700.jpg
|a1100|b1783|c1|d2

Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 006314 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1100
2 DSVGT 006313 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1099
3 DSVGT 006312 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1098
4 DSVGT 006311 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1097
5 DSVGT 006310 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1096
6 DSVGT 006309 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1095
7 DSVGT 006308 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1094
8 DSVGT 006307 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1093
9 DSVGT 006306 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1092
10 DSVGT 006305 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1091
*
*

12345678910of110

*
*

Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, …

Viết một bình luận