giáo trình luật thương mại quốc tế đại học luật hà nội

05/02/2021 26/02/2021 Thích Học Luật 33 6176

Chuyên mụcGiáo trình luật, Luật thương mại

*

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an Nhân dân 2017. Chủ biên: PGS.TS. Nông Quốc Bình.

Đang xem: Giáo trình luật thương mại quốc tế đại học luật hà nội

 

Những tài liệu liên quan:

Bài giảng Luật Thương mại quốc tế Đại học luật Hà Nội Câu hỏi trắc nghiệm môn Luật Thương mại quốc tế 102 câu hỏi nhận định đúng sai Luật Thương mại quốc tế Câu hỏi và đáp án môn Luật Thương mại quốc tế

 

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu Giáo trình Luật Thương mại quốc tế 2017 – Trường Đại học Luật Hà Nội Nội dung Giáo trình Luật Thương mại quốc tế 2017 – Trường Đại học Luật Hà Nội Giáo trình Luật Thương mại quốc tế PDF Một số Giáo trình Luật Thương mại quốc tế khác của Trường Đại học Luật Hà Nội Giáo trình Luật Thương mại 2018 – Chủ biên: PGS.TS. Nông Quốc Bình Giáo trình Luật Thương mại 2012 – Biên tập nội dung tiếng anh: PGS.TS. Surya P. Subedi

*

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu Giáo trình Luật Thương mại quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại quốc tế, gồm: một số vấn đề lí luận về Luật Thương mại quốc tế, các thiết chế cơ bản điều chỉnh thương mại quốc tế, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia, pháp luật về vận tải quốc tế, bảo hiểm hàng hóa bằng vận tải đường biển quốc tế, giải quyết tranh chấp trong thương mại hàng hóa giữa các thương nhân,…

Trong quá trình đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế, luật thương mại là lĩnh vực pháp luật có những thay đổi lớn theo xu thế mở rộng quyền tự do kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế. Bắt nhịp với những thay đổi này, trong các cơ sở đào tạo luật, luật thương mại tiền thân là muốn học luật kinh tế cũng có nhiều thay đổi về kết cũ và nội dung chương trình. Nhằm hướng tới mục tiêu phù hợp xu hướng phát triển lý luận và thực tiễn của pháp luật thương mại, phù hợp với nội dung và chương trình đào tạo của nhà trường, Giáo trình Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội đã được biên soạn mới.

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế lọc liệu chính thức sử dụng trong giảng dạy, học tập môn luật thương mại và một số chuyên đề tự chọn thuộc chương trình đào tạo cử nhân luật, cử nhân chuyên ngành luật kinh tế, luật thương mại quốc tế và các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Đối với cơ sở đào tạo khác, giáo trình luật thương mại cũng có thể được sử dụng làm học liệu cho các môn học có nội dung tương tự như luật kinh tế, luật kinh doanh.

*

Thương mại quốc tế được hình thành từ lâu đời và thực sự phát triển mạnh mẽ từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Cùng với sự phát triển của thương mại quốc tế, khái niệm về thương mại quốc tế cũng thay đổi bởi sự đa dạng về đối tượng trao đổi, mua bán và sự phong phú về chủ thể tham gia.

Luật thương mại quốc tế là tổng hợp các nguyên tắc, các quy phạm điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế. Tuy nhiên, vì có sự khác nhau trong cách tiếp cận khái niệm “thương mại quốc tế” giữa Việt Nam với một số nước nên khái niệm về luật thương mại quốc tế đôi khi không được sử dụng một cách thống nhất.

Xem thêm: Tiểu Thuyết Lãng Mạn Phương Tây 18 +, Thể Loại Tiểu Thuyết Phương Tây

Ở Việt Nam, việc giảng dạy, nghiên cứu đối với môn học luật thương mại quốc tế còn khá mới mẻ. Với cách nhìn nhận thương mại quốc tế là hành vi thương mại vượt qua lãnh thổ quốc gia đồng thời với quan điểm tiếp thu có chọn lọc một số chương trình giảng dạy luật thương mại của một số trường đại học trong nước và trên thế giới, Giáo trình Luật thương mại quốc tế do Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức biên soạn đề cập các vấn đề pháp lý điều chỉnh các hoạt động thương mại quốc tế, trong đó các quốc gia và các thương nhân là chủ thể. Hoạt động của các chủ thể này có quan hệ biện chứng và có tác động hỗ trợ lẫn nhau trong thương mại quốc tế. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các vấn đề pháp lý về thương mại quốc tế vốn rất phước tạp nên nội dung Giáo trình Luật thương mại quốc tế được trình bày thành hai phần:

– Phần thứ nhất: Một số vấn đề lý luận về luật thương mại quốc tế và luật thương mại quốc tế giữa các quốc gia;

– Phần thứ hai: Luật thương mại quốc tế giữa các thương nhân.

Xem thêm: Mẫu Bìa Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48, Mẫu Bìa Báo Cáo Tài Chính

Để phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu môn học này, tập thể tác giả đã rất cố gắng để hoàn thành giáo trình này ở mức tốt nhất. Tuy nhiên, do nội dung của môn học khá phức tạp và mới mẻ nên khó có thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Trường Đại học Luật Hà Nội rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc để Giáo trình luật thương mại quốc tế ngày càng được hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn!

Trường Đại học Luật Hà Nội

*

Chủ biên: PGS.TS. Nông Quốc Bình.

Nội dung Giáo trình Luật Thương mại quốc tế – Trường Đại học Luật Hà Nội

Phần thứ nhất: Một số vấn đề lí luận về Luật Thương mại quốc tế và Luật Thương mại quốc tế giữa các quốc gia Chương I: Một số vấn đề lý luận về Luật Thương mại quốc tế Khái niệm về thương mại quốc tế và luật thương mại quốc tế Chủ thể trong thương mại quốc tế Nguồn của luật thương mại quốc tế Chương II: Một số nguyên tắc cơ bản của Luật Thương mại quốc tế Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc Nguyên tắc đối xử quốc gia Nguyên tắc mở cửa thị trường Nguyên tắc thương mại công bằng Nguyên tắc minh bạch Chương III: Các thiết chế cơ bản điều chỉnh thương mại quốc tế Khái quát chung về các thiết chế thương mại quốc tế Các thiết chế thương mại toàn cầu Các thiết chế thương mại khu vực Chương IV: Pháp luật điều chỉnh một số lĩnh vực của Thương mại quốc tế Các quy định cơ bản về thương mại hàng hóa quốc tế Các quy định cơ bản của thương mại dịch vụ Các quy định cơ bản của luật thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ Các quy định cơ bản của luật thương mại quốc tế về đầu tư nước ngoài Chương V: Luật Thương mại quốc tế và vấn đề bảo vệ môi trường Vấn đề môi trường trong GATT WTO và việc bảo vệ môi trường Chương VI: Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia Giải quyết tranh chấp thương mại giữa các quốc gia không trong khuôn khổ của WTO Giải quyết tranh chấp thương mại giữa các quốc gia trong khuôn khổ của WTO Phần thứ hai: Luật Thương mại quốc tế giữa các thương nhân Chương VII: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Khái niệm về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Những nguyên tắc cơ bản điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của UNIDROIT Công ước viên năm 1980 của liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Chương VIII: Pháp luật về thanh toán đối với hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Một số phương tiện thanh toán quốc tế cơ bản Một số phương thức thanh toán quốc tế cơ bản Những văn bản pháp lý làm cơ sở cho thanh toán quốc tế Các loại thư tín dụng và quan hệ pháp lý giữa các bên tham gia quan hệ tín dụng chứng từ Một số quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến thanh toán đối với các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Chương IX: Pháp luật về vận tải quốc tế Khái niệm chung Hợp đồng vận tải bằng đường biển quốc tế Hợp đồng vận tải bằng đường hàng không quốc tế Hợp đồng vận tải bằng đường bộ quốc tế Hợp đồng vận tải đường sắt tế Hợp đồng vận tải đa phương thức quốc tế Chương X: Pháp luật về bảo hiểm hàng hóa bằng vận tải đường biển quốc tế Khái niệm và một số nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm Bảo hiểm hàng hóa trong vận tải đường biển quốc tế Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa trong vận tải bằng đường biển và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng bảo hiểm Khiếu nại đòi bồi thường trong bảo hiểm hàng hóa vận tải bằng đường biển Chương XI: Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế giữa các thương nhân Phương pháp trung gian hòa giải Giải quyết các tranh chấp trong thương mại quốc tế bằng tòa án Giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài thương mại Công ước New York năm 1958 vậy công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài và sự gia nhập của Việt Nam

*

*

*

*

Viết một bình luận