Giáo Trình Luật Quốc Tế Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Giáo Trình Luật Quốc Tế Đại Học Luật Hà Nội

*

Kí hiệu phân loại 34.61(075) Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đang xem: Giáo trình luật quốc tế đại học luật hà nội

Nhan đề Giáo trình Luật Quốc tế /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh chủ biên ; Hoàng Ly Anh ,… . Lần xuất bản Tái bản lần thứ 17 có sửa đổi Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an Nhân dân,2017 Mô tả vật lý 511 tr. ; 22 cm. Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Quốc tế, bao gồm: khái niệm, nguyên tắc và chủ thể của Luật Quốc tế; Luật Điều ước quốc tế; các vấn đề về dân cư, quyền con người, lãnh thổ trong Luật Quốc tế; Luật Biển quốc tế, Luật Hàng không quốc tế, Luật Vũ trụ quốc tế,… Từ khóa Luật Quốc tế Từ khóa Giáo trình Tác giả(bs) CN Hoàng, Ly Anh,, TS. Tác giả(bs) CN Lê, Mai Anh,, TS., Tác giả(bs) CN Đoàn, Thành Nhân,, ThS. Tác giả(bs) CN Đỗ, Mạnh Hồng Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thuận,, TS. Tác giả(bs) CN Hoàng, Phước Hiệp,, PGS. TS. Tác giả(bs) CN Chu, Mạnh Hùng,, TS. Tác giả(bs) CN Lê, Minh Tiến,, ThS. Tác giả(bs) CN Vũ, Đức Long,, TS. Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Thao,, TS. Tác giả(bs) TT Nguyễn, Thị Kim Ngân,

00000000nam#a2200000ui#4500001

002

004

005

008

009

020

039

040

041

044

084

090

110

245

250

260

300

520

653

653

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

710

856

890

45652
1
D933FC6B-CDF2-45FC-8ACC-2158ED81714D
201902201613
081223s2017 vm| vie
1 0
|a9786047224012
|a20190220161308|bhiennt|c20181009153410|dhuent|y20170712155511|zmaipt
|aVN-DHLHNI-TT
0 |avie
|avm|
|a34.61(075)
|a34.61(075)|bGIA 2016
1 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.

Xem thêm: Bài Thuyết Trình Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Nhất, Bài Thuyết Trình Xây Dựng Nông Thôn Mới

10|aGiáo trình Luật Quốc tế /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh chủ biên ; Hoàng Ly Anh ,… .
|aTái bản lần thứ 17 có sửa đổi
|aHà Nội :|bCông an Nhân dân,|c2017
|a511 tr. ; |c22 cm.
|aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Quốc tế, bao gồm: khái niệm, nguyên tắc và chủ thể của Luật Quốc tế; Luật Điều ước quốc tế; các vấn đề về dân cư, quyền con người, lãnh thổ trong Luật Quốc tế; Luật Biển quốc tế, Luật Hàng không quốc tế, Luật Vũ trụ quốc tế,…
|aLuật Quốc tế
|aGiáo trình
1 |aHoàng, Ly Anh,|cTS.
1 |aLê, Mai Anh,|cTS.,|eChủ biên
1 |aĐoàn, Thành Nhân,|cThS.
1 |aĐỗ, Mạnh Hồng
1 |aNguyễn, Thị Thuận,|cTS.
1 |aHoàng, Phước Hiệp,|cPGS. TS.
1 |aChu, Mạnh Hùng,|cTS.
1 |aLê, Minh Tiến,|cThS.
1 |aVũ, Đức Long,|cTS.
1 |aNguyễn, Hồng Thao,|cTS.

Xem thêm: báo cáo thực tập khoa ngoại ngữ

1 |aNguyễn, Thị Kim Ngân,|cTS.
1|uhttps://bocdau.com/giao-trinh-luat-quoc-te-dai-hoc-luat-ha-noi/imager_1_2458_700.jpg
|c1|a0|b0|d2

Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh chủ biên ; Hoàng Ly Anh ,… .

Viết một bình luận