Tài Liệu Giáo Trình Luật Chứng Khoán, Giáo Trình Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

Giáo trình Luật Chứng khoán – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an Nhân dân 2021. Chủ biên: TS. Phạm Thị Giang Thu.

Đang xem: Giáo trình luật chứng khoán

 

Những tài liệu liên quan:

 

Giáo trình Luật Chứng khoán – Đại học Luật Hà Nội

*

Giáo trình Luật Chứng khoán – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu Giáo trình Luật Chứng khoán – Đại học Luật Hà Nội

Thực hiện quá trình cải cách nền kinh tế, Việt Nam đã và đang từng ngày chuyển đổi thực sự từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường. Với hơn 10 năm vận hành, các bộ phận thị trường chứng khoán Việt Nam đã tạo ra diện mạo mới cả về hàng hóa, tính đa dạng của hoạt động kinh doanh. Pháp luật chứng khoán tạo ra khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nghiên cứu, giảng dạy pháp luật kinh tế nói chung và pháp luật chứng khoán nói riêng là nhiệm vụ quan trọng của Trường Đại học Luật Hà Nội trong điều kiện Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp lý cho nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Giáo trình luật chứng khoán được lần đầu biên soạn vào năm 2008, trên cơ sở hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành vào thời kỳ đó.

Giáo trình có tiếp thu nội dung, yêu cầu, kinh nghiệm giảng dạy môn học được nghiên cứu, công bố tại các công trình nghiên cứu khoa học khác nhau. Cuốn giáo trình luật chứng khoán được biên soạn để phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập, tham khảo của giảng viên, học viên Trường Đại học Luật Hà Nội nói riêng và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giảng dạy trong giai đoạn đổi mới.

Xem thêm: Sorry! Something Went Wrong!, Buy Pet Direct Student&#39S Book With Cd

Lần tái bản này, Giáo trình luật chứng khoán được chỉnh sửa, bổ sung và biên soạn dựa trên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và từ những đóng góp của độc giả với mong muốn cung cấp tới người học và đọc ra những sản phẩm tốt nhất. Đây là yêu cầu, đòi hỏi liên tục và là nhiệm vụ khó khăn trong quá trình thực hiện. Trên tinh thần đó, chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp cho việc hoàn chỉnh giáo trình này trong những năm tới.

Trân trọng cảm ơn!

Trường Đại học Luật Hà Nội

*

Chủ biên: TS. Phạm Thị Giang Thu.

Xem thêm: Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nqtw4 Khóa Xii, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nghị Quyết 4

Nội dung Giáo trình Luật Chứng khoán – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương I: Khái niệm về luật chứng khoánKhái niệm về chứng khoán và thị trường chứng khoánKhái niệm luật chứng khoánChương II: Pháp luật về chào bán chứng khoánKhái niệm chào bán chứng khoánNội dung pháp luật chào bán chứng khoán ra công chúngNội dung pháp luật chào bán chứng khoán riêng lẻChương III: Pháp luật về tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoánTổng quan về thị trường giao dịch chứng khoánPháp luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch tập trungThị trường giao dịch phi tập trung và pháp luật về thị trường giao dịch phi tập trungChương IV: Pháp luật về đăng kí, lưu kí, bù trừ và thanh toán chứng khoánHệ thống đăng ký, nhiêu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoánHoạt động đăng ký, nếu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoánChương V: Pháp luật về tổ chức và hoạt động của công ti chứng khoánKhái niệm công ty chứng khoánQuy chế thành lập, hoạt động, xảy thể, phá sản công ty chứng khoánTổ chức của công ty chứng khoán ở Việt NamHoạt động của công ty chứng khoánChương VI: Pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán và công ti đầu tư chứng khoánKhái niệm, vai trò của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoánNội dung pháp luật điều chỉnh quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoánChương VII: Công ti quản lí quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sátCông ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoánNgân hàng giám sát quỹ đầu tư chứng khoánChương VIII: Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh chứng khoánTổng quan hoạt động kinh doanh chứng khoánPháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh chứng khoánChương IX: Quản lí nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoánNhững vấn đề cơ bản quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoánPháp luật quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoánChương X: Pháp luật về xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoánPháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoánPháp luật giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Giáo trình Luật Chứng khoán PDF

Giáo trình Luật Chứng khoán PDF

Do hệ File có dung lượng lớn nên Ban biên tập không đính kèm File trong bài viết. Nếu bạn cần File word/pdf tài liệu này, vui lòng để lại Email ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Một số giáo trình Luật Chứng khoán khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật Chứng khoán 2012 – Chủ biên: TS. Phạm Thị Giang Thu

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Chứng khoán, gồm: khái niệm; pháp luật về chào bán, tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, tổ chức tham gia và hỗ trợ hoạt động kinh doanh chứng khoán; pháp luật về quản lí nhà nước đối với chứng khoán và thị trường chứng khoán; xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Giáo trình Luật Chứng khoán 2012

Do hệ File có dung lượng lớn nên Ban biên tập không đính kèm File trong bài viết. Nếu bạn cần File word/pdf tài liệu này, vui lòng để lại Email ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các tìm kiếm liên quan đến giáo trình Luật Chứng khoán, Giáo trình Luật chứng khoán pdf, Giáo trình pháp luật về thị trường chứng khoán PDF, Giáo trình Luật Chứng khoán nguyễn Văn Tuyến, Giáo trình Luật chứng khoán Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình pháp luật về chứng khoán, Luật Chứng khoán 2019, Bài tập tình huống Luật chứng khoán, Giáo trình thị trường chứng khoán Bùi Kim Yến PDF

3 bình luận về “Tài Liệu Giáo Trình Luật Chứng Khoán, Giáo Trình Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán”

Viết một bình luận