giáo trình kinh tế vĩ mô đại học kinh tế quốc dân

 

*

                               

Đang xem: Giáo trình kinh tế vĩ mô đại học kinh tế quốc dân

Sách / Giáo trình
Trang ChủGiới Thiệu GIỚI THIỆU CHUNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Bộ môn Kinh tế Vi Mô Bộ môn Kinh tế Vĩ mô Bộ môn Lịch sử kinh tếĐào tạo Kiểm định Chương trình đào tạo Đào tạo Đại học Chương trình đào tạo – Chuẩn đầu ra – Ma trận kỹ năng Cử nhân Kinh tế học Cử nhân Kinh tế học Tài chính (Học bằng Tiếng Anh) Đào tạo sau Đại học Thạc sỹ Kinh tế học định hướng Nghiên cứu Thạc sỹ Kinh tế học định hướng Ứng dụng Thạc sỹ Lịch sử kinh tế Đào tạo Liên kết Đào tạo ngắn hạnNghiên Cứu Khoa Học BÀI BÁO KHOA HỌC ĐỀ TÀI CÁC CẤP SÁCH/GIÁO TRÌNH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SINHCác mẫu văn bảnCác Chương trình trực thuộc Chương trình Cao học Việt Nam – Hà LanThông tin tuyển sinh Đại học Sau Đại họcThông Báo

Xem thêm: Bảng Giá In Phiếu Bảo Hành Sản Phẩm, Top 20 Mẫu Phiếu Bảo Hành

Trang Chủ / Nghiên cứu khoa học / Sách / Giáo trình

Xem thêm: Cách Viết Sớ Cúng Đất 【Xem 25,740】, Cách Viết Sớ Cúng Tất Niên 2021

Cao Thúy Xiêm (2005) (chủ biên). Tình huống và bài tập  kinh tế học vi mô dùng cho đào tạo sau đại học. NXB Lao động – Xã hội. Cao Thúy Xiêm (2008) ( đồng tác giả). Kinh tê học vi mô dùng cho đào tạo sau đại học. NXB Giáo dục. Cao Thúy Xiêm (2011) (chủ biên). Kinh tế học vi vô – Lý thuyết – Bài tập – Thực hành. NXB Tài chính. Cao Thúy Xiêm (2011) (chủ biên). Kinh tế học vi vô. NXB Chính trị – Hành chính Cao Thúy Xiêm (2012) (tác giả). Kinh tế học vi mô – câu hỏi trắc nghiệm và bài tậpNXB Chính trị – Hành chính. Cao Thúy Xiêm (2014) (chủ biên). Kinh tế học vi mô phần 2. NXB ĐH Kinh tế Quốc dân. Cao Thúy Xiêm (2015) (đồng chủ biên). Kinh tế học quản lý. NXB Hồng Đức. Cao Thúy Xiêm (2016) ( đồng tác giả). Kinh tế học vi mô phần 2 – câu hỏi trắc nghiệm và bài tập. Đinh Tuấn Minh và Phạm Thế Anh (2015). Báo cáo Phát triển nền kinh tế thị trường Việt Nam 2014. NXB Tri thức Hà Quỳnh Hoa (2015). Tác động tương đối của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Nhà xuất bản ĐH KTQD. Hoàng Thị Thúy Nga (2015). Tính kinh tế theo qui mô của các doanh nghiệp may Việt nam. NXB Đại học Kinh tế quốc dân. Nguyen Duc Thanh, Hoang Thi Chinh Thon (2012), Global Crisis, Remittances, and Poverty in Vietnam, Global Crisis, Remittances, and Poverty in Asia, ADB, 2012 Nguyễn Đức Thành, Ngô Quốc Thái, Vũ Minh Long, Hoàng Thị Chinh Thon (2013), Tổng quan Kinh tế Việt Nam 2012, Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2013, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và chính sách, Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia, 2014. Nguyễn Ngọc Anh & Trương Như Hiếu (2017). Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến lao động ngành chế biến chế tạo. Việt Nam với cách mạng công nghiệp 4.0. Hà Nội: NXB ĐH KTQD. ISBN: 978-604-946-345-7. Nguyễn Việt Cường, Hồ Đình Bảo, Trương Như Hiếu (2018). Rào cản gia tăng chi phí lao động của doanh nghiệp. Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2017: Tháo gỡ rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Hà Nội: NXB ĐH KTQD. ISBN: 978-604-946-403-3. Nguyễn Việt Hùng (20 1 2), Tiếp cận phân tích định lượng: Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam  (2012),   NXB Đại học KTQD. Nguyễn Việt Hùng (202), Tiếp cận phân tích định lượng: Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam  (2012),   NXB Đại học KTQD. Nguyễn Việt Hùng  và Hà Quỳnh Hoa (2012) Các mô hình dự báo khủng hoảng tiền tệ và ứng dụng cảnh báo cho Việt Nam,  NXB Đại học KTQD. Nguyễn Việt Hùng  và Hà Quỳnh Hoa (2012) Các mô hình dự báo khủng hoảng tiền tệ và ứng dụng cảnh báo cho Việt Nam,  NXB Đại học KTQD. Phạm Sỹ An, Hoàng Thị Chinh Thon, Hoàng Xuân Diễm (2012), Tổng quan Kinh tế Việt Nam 2011, Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2012, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và chính sách, Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia, 2012. Phạm Thế Anh (2013). Kinh tế lượng ứng dụng: Phân tích chuỗi thời gian. NXB Lao động. Phạm Thế Anh (2013). Kinh tế Việt Nam: Từ chính sách ổn định tổng cầu sang chính sách trọng cung để thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. NXB Tri thức. Phạm Thế Anh (2013). Nợ công và tính bền vững ở Việt Nam: Quá khứ, hiện tại và tương lai. NXB Tri thức. Phạm Thế Anh (2015). Hiệu ứng chuyển của tỷ giá hối đoái: Ứng dụng mô hình SVAR cho Việt Nam. NXB Lao động. Trần Thọ Đạt, Hà Quỳnh Hoa (2010). Cầu tiền và chính sách tiền tệ ở Việt Nam. Nhà xuất bản ĐH KTQD.

Viết một bình luận