Giáo Trình Kinh Tế Thương Mại, : Dùng Cho Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Tài liệu

*
*

“+encodeURIComponent(u))” href=”javascript: ;” title=”Buzz to Yahoo”>

*
*
*
*
*
*

Đang xem: Giáo trình kinh tế thương mại

Cuốn sách Giáo trình kinh tế thương mại – GS. TS. Đặng Đình Đào, GS. TS. Hoàng Đức Thân đồng chủ biên – có độ dày 551 trang do NXB Đại học Kinh tế quốc dân xuất bản. Mã số sách: 381 – Phòng đọc mở – Trung tâm Thông tin – Thư viện.

Xem thêm: Giáo Trình Photoshop Cs6 Tiếng Việt Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao, Download Bộ

Xem thêm: Download Mẫu Slide Powerpoint Luận Văn Tốt Nghiệp Đẹp, Mẫu Slide Báo Cáo Luận Văn Bằng Powerpoint

Giáo trình kinh tế thương mạicung cấp cho sinh viên chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh thương mại những nguyên lý cơ bản, có hệ thống về các vấn đề kinh tế, tổ chức và quản lý thương mại, kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong kinh tế thị trường, tạo cho sinh viên năng lực vận dụng trong việc xác định phương hướng và các biện pháp giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn thương mại ở nước ta.Cuốn sách gồm 2 phần:Phần 1: Kinh tế, tổ chức và quản lý thương mại trong nền kinh tế quốc dân.– Chương 1: Đối tượng và nhiệm vụ môn học.- Chương 2: Bản chất kinh tế của thương mại.- Chương 3: Lý thuyết thương mại.- Chương 4: Quá trình hình thành và phát triển thương mại ở nước ta.- Chương 5: Hệ thống quản lý nhà nước về thương mại.- Chương 6: Cơ chế, chính sách quản lý nhà nước.- Chương 7: Hệ thống các công cụ quản lý thương mại.- Chương 8: Chiến lược và kế hoạch thương mại trong nền kinh tế quốc dân.- Chương 9: Hội nhập quốc tế về thương mại của Việt Nam.- Chương 10: Thương mại và môi trường.Phần 2: Tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong cơ chế thị trường– Chương 11: Quan hệ thương mại giữa các doanh nghiệp.- Chương 12: Tổ chức kinh doanh thương mại hàng hóa trong cơ chế thị trường.- Chương 13: Dịch vụ thương mại trong nền kinh tế quốc dân.- Chương 14: Thương mại điện tử.- Chương 15: Hạch toán kinh doanh trong thương mại.- Chương 16: Dự trữ hàng hóa trong nền kinh tế quốc dân.- Chương 17: Quản trị tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.- Chương 18: Giá cả trong tiêu thụ sản phẩm.- Chương 19: Quản trị mua sắm vật tư ở doanh nghiệp.- Chương 20: Xác định nhu cầu và nguồn vật tư ở doanh nghiệp.- Chương 21: Kế hoạch nghiệp vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của doanh nghiệp.- Chương 22: Tổ chức bộ máy thương mại ở doanh nghiệp- Chương 23: Phân tích công tác quản trị vật tư của doanh nghiệp.- Chương 24: Hiệu quả kinh doanh thương mại.Trân trọng kính mời thầy cô và các em sinh viên tìm đọc!

Viết một bình luận