Tài Liệu Giáo Trình Cấp Thoát Nước (Nxb Xây Dựng 2005), Tổng Hợp Các Tài Liệu,Giáo

Cuốn sách đầu tiên của bộ sách này có tiêu đề “Cấp Thoát Nước”, trình bày các vấn đề cơ bản về kỹ thuật và công nghệ cấp thoát nước: từ khâu tính toán, thiết kế lắp đặt, xây dựng tới khâu quản iý, vận hành các hệ thông câp nước, thoát nước bên trong vả bên ngoài công trình thuộc các đô thị, nhà ở, nhà công cộng và nhà công nghiệp.

Đang xem: Giáo trình cấp thoát nước

Sách có thể phục vụ rộng rãi bạn đọc, bao gồm các cán bộ, kỹ sư của các ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp, các kiến trúc sư, các nhà kinh tế xây dựng, những người hoạt động trong ngành cấp thoát nước, môi trường nước và các ngành liên quan, Ngoài ra, sách dùng lảm tài liệu tham khảo cho gỉảng dạy, học tập trong các trường đại học và cao đẳng khối kỹ thuật và xây dựng cơ bản.
2. Sách gồm 5 phần – 32 chương, do tập thể tác giả biên soạn.

Xem thêm: Bài Tiểu Luận: Lập Dự Án Quán Cafe Sinh Viên, Bài Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cafe

II. MỤC LỤCLời nói đầu Phần I – Cấp nước bên ngoài công trình

Chương 1. Khái niệm chung về hệ thống cấp nước

1.1. Sơ đồ vầ phân loại hệ thống cấp nước 1.2.Tiêu chuẩn và chế độ đùng nước 1.3. Lưu iượng nước tính toán và công suất tĩạm cấp nước 1.4. Chế độ làm việc của hệ thống cấp nước

Chương 2. Nguồn nước và công trình thu nước

2.1. Nguồn cung cấp nưóc 2.2. Công trình thu nước ngầm 2.3. Công trình thu nước mặt

Chương 3. Xử lý nước thiên nhiên

3.1. Tính chất nước thiên nhiên và yêu cầu đới với chất lượng nước cấp 3.2. Các phương pháp và dây chuyền công nghệ xử lý nước3.3. Làm trong và khử màu 3.4. Khử sắt 3.5. Khử trùng

Chương 4. Mạng lưới cấp nước

4.1. Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước 4.2. Tính toán mạng lưới cấp nước 4.3. Cấu tạo mạng Iưỏi cấp nước

Chương 5. Trạm bơm, bể chứa, đài nưóc

5.1. Bơm và trạm bơm 5.2. Đài nước 5.3. Bể chứa nước Phần II – Thoát nước bên ngoài công trình

Chương 6. Các hệ thống và sơ đồ thoát nước

6.1. Khái niệm về thoát nước 6.2. Các bộ phận chính và các sơ đồ thoát nước 6.3. Các loại nước thải, các loại hệ thống thoát nước

Chương 7. Thiết kế mạng lưới thoát nưóc

7.1. Các sớ lỉệu cơ bản để thiết kế 7.2. Các sơ đồ mạng lưới thoát nước 7.3. Xác đinh lưu lượng tính toán 7.4. Tính toán mạng lưới thoát nước bẩn 7.5. Đưòng kính nhò nhất. Độ đầy – độ dớc và vận tốc tính toán 7.6. Độ sâu đặt cớng thoát nước 7.7. Cấu trúc mạng lưới thoát nước

Chương 8. Cấu tạo và xây đựng mạng lưới thoát nước

8.1. ống và cống thoát nước 8.2. Giếng thăm trên mạng lướỉ thoát nước 8.3. Ông thoát nước qua các công trình và chướng ngại vật 8.4. Xây dựng, nghiệm thu và quản lý mạng lưới thoát nước

Chương 9. Mạng lưới thoát nước mưa và thoát nước chung

9.1. Cấu tạo và thiết kế mạng lưới thoát nước mưa 9.2. Tính toán mạng lưới thoát nước mựa 9.3. Đặc điểm cấu tạo và thiết kế mạng lưới thoát nước chung 9.4.

Xem thêm: Top 5 Đề Cương Ôn Tập Toán 6 Học Kì 1 Có Đáp Án 6 Học Kì 1 Có Đáp Án

Hồ điều hòa nước mưa

Chương 10. Trạm bơm nước bẩn – nước mưa

10.1. Trạm bơm nước bẩn 10.2. Xác định lưu lượng của trạm bơm và dung tích bể chứa

Chương 11. Thành phần vằ tính chất Itưđc thải – Các phương pháp xử lý

11.1. Thành phần nước thải và các dạng chất bẩn 11.2. Các chất không tan, keo và tan trong nước thải 11.3. Điều kiện xả nước thải ra nguồn 11.4. Các phương pháp xử lý nước thải

Chương 12. Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học

12.1. Song chắn rác 12.2. Bể lắngcát 12.3. Bể lắng 12.4. Làm thoáng sơ bộ và đông tụ sinh học 12.5. Ví dụ tính toán các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học

Chương 13. Các công trình xử lý míđc thải bằng phương pháp sinh học

13.1. Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong đìềư kiện tự nhiên13.2. Các loại bể lọc sinh học (bể biophil) 13.3. Bể thổi khí có bùn hoạt tính (bể aêròten)13.4. Bể lắng đợt II và bể nén bùn13.5. Ví dụ tính toán các công trình xử lỵ nước thải bằng phương pháp sinh học

Chương 14. Các công trình xử lý bùn cặn

14.1.Thành phần, tính chất của bùn cặn và các phương pháp xử lý14.2. Bể tự hoại 14.3. Bể lắng hai vỏ 14.4. Bể lắng trong ổn định bùn ky khí (bể UASB)14.5. Bể mêtan 14.6. Sân phơi bùn 14.7. Làm khô bùn cặn bằng các thiết bị cơ khí

Chương 15. Các công trình khử trùng và xả nước thải ra nguồn

15.1. Khử trùng nước thải 15.2. Xả nước thải ra nguồn Phần III – Hệ thống cấp nước lạnh trong nhàChương 16. Khái niệm chung về hệ thống cấp nước lạnh trong nhàChương 17. Đưòng ống đẫn nước vào nhà và đồng hồ đo nướcChương 18. Mạng lưới cấp nước bên trong nhàChương 19. Các công trình của hệ thống cấp nước trong nhàChương 20. Các hệ thống cấp nước đặc biệt trong nhàChương 21. Quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước bên trong nhàPhàn IV – Hẻ thống thoát nước trong nhàChương 22. Khái niệm chung về hệ thống thoát nước trong nhàChương 23. Mạng lướí thoát nước trong nhàChương 24. Các hệ thống thoát nước đặc biệt trong nhàChương 25. Các công trình của hệ thống thoát nước trong nhàChương 26. Quản lý kỹ thuật hệ thống thoát nước trong nhàChương 27. Thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong nhàPhần V – Cấp nước nóngChương 28. Khái niệm chung về hệ thống cấp nước nóngChương 29. Chuẩn bị và dự trữ nước nóngChương 30. Mạng lưới cấp nước nóngChương 31. Quản lý hệ thống cấp nước nóngChương 32. Hệ thống cấp thoát nước tiểu khuPhụ lụcLưu lượng cấp nước và nước thải của các thiết bị vệ sinh 419Tiêu chuẩn lưu lượng nước cho các đối tượng tiêu thụ 421

*
Giáo trình xử lý nước cấp

Viết một bình luận