Giáo Trình Cấp Thoát Nước Trong Nhà, Nxb Xây Dựng

Đồ án cấp thoát nước trong nhà thiết kế hệ thống cấp nước lạnh cấp nước nóng thoát nước bẩn thoát nước mưa cho công trình khách sạn quốc tế ở hà nội

… 27 3 đồ án cấp thoát nước trong nhà Thiết kế hệ thống cấp nước lạnh, cấp nước nóng, thoát nước bẩn, thoát nước mưa cho công trình khách sạn Quốc Tế ở Hà Nội. … 2 Đồ án cấp thoát nước trong nhà Thiết kế hệ thống cấp nước lạnh, cấp nước nóng, thoát nước bẩn, thoát nước mưa cho công trình khách sạn Quốc Tế ở Hà Nội. … thải chung ra ống thoát nước sân nhà rồi ra ống thoát nước thành phố. – Vì nhà lớn và yêu cầu cần sử lý cục bộ nước thải lên ta cho nước thải của nhà vào hết bể tự hoại. Phần nước sau khi lắng…

Đang xem: Giáo trình cấp thoát nước trong nhà

*

Đồ án cấp thoát nước trong nhà: Thiết kế hệ thống cấp nước lạnh, cấp nước nóng, thoát nước bẩn, thoát nước mưa cho công trình khách sạn Quốc Tế ở Vinh

… §å ¸n CÊp tho¸t níc trong nhµ SVTH : Lª Trung Thä đồ án cấp thoát nước trong nhà Thiết kế hệ thống cấp nước lạnh, cấp nước nóng, thoát nước bẩn, thoát nước mưa cho công trình khách sạn Quốc … tho¸t níc trong nhµ SVTH : Lª Trung Thäphần ii : tính toán mạng lưới thoát nướctronG công trình I. Chọn sơ đồ thoát nước trong nhà – Vì hệ thống thoát nước bên ngoài là hệ thống thoát nước chung … phốII. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước 1.Tính toán hệ thống ống đứng và ống nhánh trong công trình a . Với mạng lưới thoát nước trong nhà. – Dựa vào bảng đương lượng thoát nước ta tính tổng đương…

Xem thêm: Cùng Tang Lễ Martino Tìm Hiểu Các Loại Mẫu Cáo Phó Tang Lễ, Mẫu Thông Báo Tin Buồn

*

ĐỒ ÁN CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ: Thiết kế hệ thống cấp nước lạnh, cấp nước nóng, thoát nước bẩn, thoát nước mưa cho công trình Bể bơi tại Hà Nội

… v sinh. Lệ ố ạ độ đồ ờ ả ướ ủ ế ị ệ y theoấ b ng 23.3 (Giáo trình C p thoát n c).ả ấ ướ B ng 4:B ng th ng kê thi t b v sinh c a công trình b b i.ả ả ố ế ị ệ ủ ể ơD ng c vụ ụ ệ sinhS l ngố … l i thoát n c ngo i sân nh .ạ ướ ướ à àN c m a bên ngo i sân nh c thoát b ng rãnh ch nh t xây b ng g ch ướ ư à à đượ ằ ữ ậ ằ ạv có các thông s k thu t sau:à ố ỹ ậ 2§å ¸n cÊp tho¸t níc trong … ng h th ng thoát n c bên ngo i: chung.ạ ệ ố ướ à15. ng kính ng c p thoát n c bên ngo i: 1000mm.Đườ ố ấ ướ à16. sâu chôn ng thoát n c b n bên ngo i: 1,4m.Độ ố ướ ẩ à17. ng kính ng thoát n c…

Xem thêm: truyentranh tuthienbao

*

ĐỒ ÁN CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ: Thiết kế hệ thống cấp nước lạnh, cấp nước nóng, thoát nước bẩn, thoát nước mưa cho công trình khách sạn 13 tầng.

… c a cỏc thi t b v sinh trong nh l : Sv:phạm duy đông_11145.50_50n3 3 Đồ án Cấp thoát nớc trong nhà GV HD: ths nguyễn phơng thảo + N: l s ng i s d ng n c trong nh , theo b i m i … khụng th dựng n c c p tr c ti p t m ng l i c p cho ch a chỏy m ta ph i dựng b m ch a chỏy. Sv:phạm duy đông_11145.50_50n3 14 Đồ án Cấp thoát nớc trong nhà GV HD: ths nguyễn … nh dựng. 1) Xỏc nh l ng nhi t tiờu th ng y ờm. Wng. nh = qn.( tn t1 ) .N ( Kcal/ng. )Sv:phạm duy đông_11145.50_50n3 23 Đồ án Cấp thoát nớc trong nhà GV HD: ths…

*

*

Viết một bình luận