Giáo Trình Bê Tông Cốt Thép 1 Pdf, Bê Tông Cốt Thép 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.78 MB, 49 trang )

Đang xem: Giáo trình bê tông cốt thép 1 pdf

GIÁO TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP CHÖÔNG 1 KHAÙI NIEÄM CHUNG 1 Chương 1. KHÁI NIỆM CHUNG 1.1. THẾ NÀO LÀ BÊTÔNG CỐT THÉP 1.1.1. KHÁI QUÁT Đặc trưng Bêtông Cốt thép Khả năng chòu kéo kém tốt Khả năng chòu nén tốt tốt, Khả năng chòu cắt trung bình tốt Độ bền tốt dễ bò ăn mòn Chòu lửa tốt kém
2 Chương 1. KHÁI NIỆM CHUNG 3 Khe nứtThớ chòu kéoThớ chòu nénLớp trung hòaTải trọngP01bKhe nứtThớ chòu kéoCốt thép dọc1Lớp trung hòaMiền chòu nén1Tải trọng-1hP >> P0DẦM BÊTÔNG CỐT THÉP DẦM BÊTÔNG Chương 1. KHÁI NIỆM CHUNG 4  Đặt cốt thép vào vùng
nén để tăng khả năng chòu lực và giảm kích thước tiết diện.  Cốt thép tham gia chòu nén cùng bêtông. Sức chòu nén của cốt thép cũng tốt bằng sức chòu kéo Tải trọngCốt thép dọc chòu nénCỘT BÊTÔNG CỐT THÉP Chương 1. KHÁI NIỆM CHUNG 5 1.1.2. CÁC LÝ DO ĐỂ BÊTÔNG VÀ CỐT THÉP CÓ THỂ CÙNG CỘNG TÁC CHỊU LỰC  Nhờ có lực dính mà có thể truyền lực qua lại giữa bêtông và cốt thép, khai thác cường độ cốt thép, hạn chế bề rộng khe nứt.  Giữa BT và CT không xảy ra phản ứng hóa học  Hệ số giãn nở nhiệt của BT và CT gần bằng nhau. Chương 1. KHÁI NIỆM CHUNG 6 1.2. PHÂN LOẠI BTCT THEO PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG BTCT LẮP GHÉP
BTCT TOÀN KHỐI BTCT BÁN LẮP GHÉP Chương 1. KHÁI NIỆM CHUNG 7 1.2. PHÂN LOẠI BTCT THEO TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT KHI CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG BTCT THƯỜNG BTCT ỨNG SUẤT TRƯỚC 8 SAỉN BTCT ệNG SUAT TRệễC CAấNG SAU Chương 1. KHÁI NIỆM CHUNG 9 1.3. ƯU, NHƯC ĐIỂM VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG 1.3.1 ƯU ĐIỂM  Khả năng chiụ lực lớn (so với gỗ, gạch đá), chòu tốt các tải trọng động .  Bền vững, bảo dưỡng ít tốn kém.  Chòu lửa tốt .  Có khả năng tạo ra các hình dáng kết cấu khác nhau, đáp ứng yêu cầu đa dạng của kiến trúc. Chương 1. KHÁI NIỆM CHUNG 10 1.3. ƯU, NHƯC ĐIỂM VÀ PHẠM VI SỬ
DỤNG 1.3.2. NHƯC ĐIỂM  Dễ có khe nứt tại vùng kéo  khắc phục bằng cách dùng BTCT ứng lực trước, có biện pháp tính toán và thi công hợp lý để hạn chế khe nứt, bảo đảm điều kiện sử dụng bình thường.  Cách âm, cách nhiệt kém  khắc phục bằng cách sử dụng kết cấu có lỗ rỗng.  Thi công BTCT toàn khối tương đối phức tạp.  Trọng lượng bản thân lớn, khó làm kết cấu nhòp lớn  khắc phục bằng cách dùng BTCT ứng lực trước, kết cấu vỏ mỏng … CHÖÔNG 2 TÍNH CHAÁT CÔ LYÙ CUÛA VAÄT LIEÄU 11 CHƯƠNG 2. TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU 12 2.1 BÊTÔNG 2.1.1 CƯỜNG ĐỘ CỦA BÊTÔNG  Cường độ là đặc trưng cơ bản của bêtông, phản ánh khả năng chòu lực của nó a. THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN
FNRnCHƯƠNG 2. TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU 13 b. THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU KÉO  Thí nghiệm kéo  Thí nghiệm uốn Thông thường, Rk =10  40 kG/cm2 FNRkk

Xem thêm: Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3 Có Lời Giải Bài Tập Xác Suất

2kbhM5,3WMR CHƯƠNG 2. TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU 14 MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM MẪU BÊTÔNG CHƯƠNG 2. TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU 15 Thí nghiệm nén chẻ để tìm cường độ chòu kéo Cylindrical splitting test Thí nghiệm nén mẫu hình trụ CHƯƠNG 2. TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU 16 c.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƯỜNG ĐỘ CỦA BÊTÔNG  Thành phần bêtông  Chất lượng của việc nhào trộn, độ đầm chắc của hỗn hợp bêtông khi đổ khuôn và điều kiện bảo dưỡng  Sự tăng cường độ
bêtông theo thời gian Rt = 0,7R28lgt  Điều kiện thí nghiệm CHƯƠNG 2. TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU 17 2.1.2 MÁC BÊTÔNG và CÂP ĐỘ BỀN CHỊU NÉN a.MÁC THEO CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN M (kG/cm2)  BT nặng : M100, M150, M200, M250, M300, M350, M400,…  B15, B20, B30…  BT nhẹ : M50, M75, M100 , …  Trong kết cấu BTCT, dùng bê tông có cấp độ bền chòu nén B15 trở lên, mác BT 200. b.MÁC THEO CƯỜNG ĐỘ CHỊU KÉO K  K10, K15, K20, …  Bt c.MÁC THEO KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM T  T2 , T4, T8, … CHƯƠNG 2. TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU 18 2.1.3 BIẾN DẠNG CỦA BÊTÔNG a. BIẾN DẠNG DO CO NGÓT  Co ngót là hiện tượng BT giảm thể tích khi khô cứng trong không khí, do sự biến đổi lý hóa của quá trình thủy hóa
ximăng, do nước bay hơi … Các nhân tố chính ảnh hưởng đến co ngót :  Độ ẩm  Xi măng, cốt liệu Biện pháp hạn chế co ngót :  Chọn thành phần BT thích hợp, đầm chặt, giữ ẩm  Dùng khe co giãn  Đặt cốt thép cấu tạo CHƯƠNG 2. TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU 19 b. BIẾN DẠNG DO NHIỆT ĐỘ  Hệ số giãn nở vì nhiệt trung bình của bêtông: b=110-5 /độ C c. BIẾN DẠNG DO TẢI TRỌNG TÁC DỤNG NGẮN HẠN  Bêtông không phải là vật liệu đàn hồi hoàn toàn, nó là vật liệu đàn hồi – dẻo. CHƯƠNG 2. TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU 20
e.MÔĐUN ĐÀN HỒI, MÔĐUN BIẾN DẠNG, MÔĐUN CHỐNG CẮT CỦA BÊTÔNG Môđun đàn hồi ban đầu Eb  Khi bêtông chòu nén, trong giai đoạn đàn hồi : Eb = tg0 = Ví dụ :trong điều kiện khô cứng tự nhiên, bêtông M200 có Eb= 2,40105 kG/cm2 B15 có Eb= 23103 MPa bêtông M250 có Eb= 2,65105
kG/cm2 B20 có Eb= 27103 Mpa (Eb=tra phụ lục 3) dhbCHƯƠNG 2. TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU 21 2.2. CỐT THÉP 2.2.1 PHÂN LOẠI CỐT THÉP DÙNG TRONG BTCT THEO THÀNH PHẦN HÓA HỌC Thép cacbon Thép hợp kim thấp THEO CÁCH GIA CÔNG CHẾ TẠO Cốt thép cán nóng Sợi thép kéo nguội
THEO HÌNH THỨC MẶT NGOÀI Cốt thép tròn trơn Cốt thép có gờ Thép hình L,C, I CHƯƠNG 2. TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU 22 Cốt thép có gân (gờ) CII, CIII, CIV Cốt thép tròn trơnCI CHƯƠNG 2. TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU 23 2.2.2 MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA CỐT THÉP a. BIỂU ĐỒ ỨNG SUẤT-BIẾN DẠNG Độ dãn dài cực hạn của thépchđhA

Xem thêm: Tải Mẫu Bìa Tiểu Luận File Word Ueh, Download Mẫu Bìa Tiểu Luận

CĐ tính tóanGiá trò để tínhcủa thépSự làm việc của thép khi chòu kéo Giới hạn đàn hồi và giới hạn chảy quy ước Thép rắn CHƯƠNG 2. TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU 24 b. CỐT THÉP DẺO VÀ CỐT THÉP RẮN  Cốt thép dẻo : có thềm chảy rõ ràng…  Cốt thép rắn : có giới hạn chảy không rõ ràng và ch  b ,… c. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ  Thép bò nung nóng : thay đổi cấu trúc kim loại, giảm cường độ, môđun đàn hồi. Khi để nguội trở lại thì cường độ không được hồi phục hoàn toàn.  Khi chòu lạnh quá mức (dưới -300C) , thép trở nên giòn  Hệ số giãn nở vì nhiệt của thép t = 1 10-5

Viết một bình luận