Giáo Án Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới ), Giáo Án Tiếng Anh 7 Thí Điểm

Giáo án Tiếng Anh 7 cả năm

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Tiếng Anh 7 trọn bộ do bocdau.com tổng hợp và biên tập khoa học, rõ ràng giúp các thầy cô soạn giáo án môn Tiếng Anh 7 hiệu quả. Bộ giáo án được thiết kế đầy đủ, chi tiết các bài học trong chương trình Tiếng Anh 7 giúp thầy cô tiết kiệm thời gian soạn giáo án.

Đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 7 chương trình mới

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết và dùng máy tính để tải về.

Period 1: CONSOLIDATION

I. Objectives:

By the end of the lesson students will be able to get further practice in Present Simple and Progressive, Comparatives, Superlatives, Quantifiers.

1, Language focus:

* Structures:

Present Simple and Progressive:

He speaks English and French. She is staying in Hanoi now.

Comparatives and Superlatives:

The Amazon River is longer than the Mekong. The Nile is the longest river in the world.

Quantifiers:

There is a lot of traffic….Vocabulary: review.

2, Language skills: speaking, reading and writing skills.

II. Teaching aids:

1, Teacher”s: text book, teacher”s book, sub-boards, pictures, cues.

2, Students”: text book, note book, chalks, pens.

III. Procedures:

1, Checking up: while teaching new lesson.

2, New lesson (42ms):

Teacher’s activities

Students’s activities

The content of the lesson

* Warm – up: Network.

– asks Ss to gives examples using the countries and languages.

 

 

 

 

 

 

– gives feedback.

* Activity 1: PRESENT SIMPLE TENSE

– retells grammar (quickly).

– asks Ss to do the exercise 1 (P. 174).

 

– gives feedback.

* Activity 2: PRESENT SIMPLE TENSE AND PRESENT PROGRESSIVE TENSE

– explains the exercise 2 (P.174).

– gives the map dialogue. (sub-board)

– gives feedback.

* Activity 3: ADJECTIVES:

COMPRARATIVE AND SUPERLATIVE

– asks Ss to retell grammar.

– gives the table and asks Ss to do the exercise.

– gives feedback.

– asks Ss to based on the table to do the exercise 3 (P. 175)

– gives feedback.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Activity4: INDEFINITE QUANTIFIERS

– asks Ss to give the uses, the meaning of a lot, lots, a few, a little.

 

– gives feeback. (grammar sub-board)

– explains the exercies 4 (P. 175).

– gives feeback.

Xem thêm: Https://Studynav – Tổng Hợp Thắc Mắc Về Topica Native

– play the game (groups)

 

 

 

– gives examples using the countries and languages. (pairs)

Examples:

S1: are you from China?

S2: No, I”m not.

S3: Do you speak English?

S4: Are you from England?

S2: Yes, I am.

1. PRESENT SIMPLE TENSE:

– listen.

– do the exercise 1 (individually then pairs)

 

2. PRESENT SIMPLE TENSE AND PRESENT PROGRESSIVE TENSE:

– listen.

– look at the map and practice (pairs)

Examples:

S1: What is her name ?

S2: Her name is Susan.

S1: Where does she live ?

S2: She lives in London.

S1: Where is she staying now ?

S2: She is staying in Hanoi.

3. ADJECTIVES: COMPRARATIVE AND SUPERLATIVE:

– retell grammar.

– complete the table (groups + cues)

– base on the table to do the exercise 3 (groups + cues)

4. INDEFINITE QUANTIFIERS

– give the uses, the meaning of a lot, lots, a few, a little then give examples.

 

– listen and do the exercise. (groups + cues)

 

 

 

 

Answer:

a. Do – speak ; don”t ; speak

b. speaks

c. speaks Chinese.

d. speaks Japanese.

e. speaks Vietnamese.

f. speaks English.

 

Answer:

a. is b. lives

c. is – is staying d. is

e. does – teaches

f. does – teach ; doesn”t ; teaches.

 

 

 

 

Adj

Comparative

Superlative

long

longer

longest

thick

 

 

thin

 

 

hot

 

 

tall

 

 

small

 

 

high

 

 

big

 

 

 

Answer:

a. longer – the longest

b. the longest.

c. the tallest – taller – the tallest.

d. biggest – bigger – the biggest – the biggest.

 

 

 

 

 

Uses of quantifiers:

some / a lot of / a few + DT đếm được

some / a lot of / a little + DT không đếm được.

—————

Trên đây chỉ là một phần của tài liệu, mời các bạn tải file ĐẦY ĐỦ về tham khảo.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Bàn Giao Hồ Sơ Chuyên Môn, Mẫu Biên Bản Bàn Giao Tình Trạng Hồ Sơ

Ngoài Giáo án Tiếng Anh 7 trọn bộ, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 được cập nhật liên tục trên bocdau.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến,…

Viết một bình luận