giáo án khtn 9 vnen

Khoa học tự nhiên 9 | Soạn bài KHTN lớp 9 | Giải môn khoa học tự nhiên 9 – bocdau.com

Đang xem: Giáo án khtn 9 vnen

Khoa học tự nhiên 9 | Soạn bài KHTN lớp 9 | Giải môn khoa học tự nhiên 9 – bocdau.com
Khoa học tự nhiên 9 | Soạn bài KHTN lớp 9 | Giải môn khoa học tự nhiên 9 – bocdau.com
Soạn văn 12 Soạn văn 12 tập 1 Soạn văn 12 tập 2 Soạn văn 12 tập 1 giản lược Soạn văn 12 tập 2 giản lược Văn mẫu 12 Toán lớp 12 Giải tích lớp 12 Hình học lớp 12 Hoá học 12 GDCD 12 Giải GDCD 12 Vật lý lớp 12 Giải sgk sinh học 12 Tiếng anh 12
Lịch sử 12 Giải sgk vật lí 12 Địa lí 12 Sgk tiếng Anh 12 Tiếng Anh 12 – sách mới Tập bản đồ địa lí 12 Trắc nghiệm ngữ văn 12 Trắc nghiệm sinh học 12 Trắc nghiệm tiếng Anh 12 Trắc nghiệm toán 12 Trắc nghiệm địa lý 12 Trắc nghiệm hóa học 12 Trắc nghiệm vật lý 12 Trắc nghiệm lịch sử 12 Trắc nghiệm GDCD 12
Chuyên đề Hoá 12 Chuyên đề Văn 12 Chuyên đề Toán 12 Chuyên đề Sinh 12 Chuyên đề Địa lí 12 Đề thi tiếng Anh 12 Đề thi Địa lí 12 Đề thi văn 12 Đề thi Hoá 12 Đề ôn thi Toán 12 Đề thi Vật Lý 12 Đề thi Sinh 12 Đề ôn thi GDCD 12 Đề thi Lịch Sử 12
Lớp 11
Soạn văn 11 Soạn văn 11 tập 1 Soạn văn 11 tập 2 Soạn văn 11 tập 2 giản lược Soạn văn 11 tập 1 giản lược Văn mẫu 11 Trắc nghiệm ngữ văn 11 Đại số và giải tích lớp 11 Hình học lớp 11 Giải sgk hoá học 11
Giải sgk GDCD 11 Hoá học 11 Vật lí 11 Tiếng Anh 11 Sgk Tiếng anh 11 mới SBT tiếng Anh 11 Giải sgk sinh học 11 Giải sgk lịch sử 11 Giải sgk địa lí 11 Tập bản đồ địa lí 11
Giải GDCD 11 Trắc nghiệm hình học 11 Trắc nghiệm sinh học 11 Trắc nghiệm Toán 11 Trắc nghiệm vật lý 11 Trắc nghiệm hóa học 11 Trắc nghiệm GDCD 11 Trắc nghiệm Lịch sử 11 Trắc nghiệm địa lý 11 Trắc nghiệm tiếng Anh 11
Lớp 10
Ngữ văn 10 Soạn văn 10 tập 1 Soạn văn 10 tập 2 Soạn văn 10 tập 1 giản lược Soạn văn 10 tập 2 giản lược Trắc nghiệm ngữ văn 10 Văn mẫu 10 Đại số lớp 10 Hình học lớp 10 Giải sgk hoá học 10
Giải sgk vật lí 10 Giải sgk sinh học 10 Giải sgk tiếng anh 10 Sgk Tiếng anh 10 mới Lịch sử 10 Giải sgk Địa lí 10 Giải GDCD 10 GDCD 10 Tập bản đồ địa lí 10 Trắc nghiệm sinh 10
Trắc nghiệm sinh học 10 Trắc nghiệm đại số 10 Trắc nghiệm hình học 10 Trắc nghiệm tiếng Anh 10 Trắc nghiệm địa lý 10 Trắc nghiệm vật lý 10 Trắc nghiệm hóa học 10 Trắc nghiệm lịch sử 10 Trắc nghiệm GDCD 10
Lớp 9
Ngữ văn 9 Soạn văn 9 tập 1 Soạn văn 9 tập 2 Soạn văn 9 tập 1 giản lược Soạn văn 9 tập 2 giản lược Toán 9 tập 1 Toán 9 tập 2 GDCD 9 Giải sgk hoá học 9 Văn mẫu lớp 9 Giải sgk vật lí 9 Tiếng Anh 9 Tiếng anh 9 – mới Giải sgk sinh học 9
Giải sgk địa lí 9 Tập bản đồ địa lí 9 Giải sgk lịch sử 9 Giải sgk GDCD 9 Trắc nghiệm hóa 9 Trắc nghiệm ngữ văn 9 Trắc nghiệm lịch sử 9 Trắc nghiệm sinh học 9 Trắc nghiệm tiếng Anh 9 Trắc nghiệm vật lí 9 Trắc nghiệm địa lí 9 Trắc nghiệm toán 9 Trắc nghiệm GDCD 9
Đề thi lên 10 Toán Đề thi lên 10 chuyên Toán VNEN ngữ văn 9 tập 1 VNEN ngữ văn 9 tập 2 VNEN văn 9 tập 1 giản lược VNEN văn 9 tập 2 giản lược Toán VNEN 9 tập 1 Toán VNEN 9 tập 2 Chuyên đề ôn tập Hóa 9 VNEN công nghệ 9 Khoa học tự nhiên 9 GDCD VNEN lớp 9 Khoa học xã hội 9
Lớp 8
Ngữ văn 8 Soạn văn 8 tập 1 Soạn văn 8 tập 2 Soạn văn 8 tập 1 giản lược Soạn văn 8 tập 2 giản lược Văn mẫu lớp 8 Toán 8 tập 1 Toán 8 tập 2 Giải sgk hoá học 8 Giải sgk vật lí 8 Giải sgk sinh học 8 Giải sgk tiếng Anh 8 Tiếng anh 8 – mới
Giải sgk lịch sử 8 Giải sgk địa lí 8 Tập bản đồ địa lí 8 Giải sgk GDCD 8 Trắc nghiệm vật lí 8 Trắc nghiệm hóa 8 Trắc nghiệm lịch sử 8 Trắc nghiệm sinh học 8 Trắc nghiệm tiếng Anh 8 Trắc nghiệm địa lí 8 Trắc nghiệm toán 8 Trắc nghiệm GDCD 8
VNEN ngữ văn 8 tập 1 VNEN ngữ văn 8 tập 2 VNEN văn 8 tập 1 giản lược VNEN văn 8 tập 2 giản lược Toán VNEN 8 tập 1 Toán VNEN 8 tập 2 VNEN GDCD 8 VNEN công nghệ 8 Khoa học tự nhiên 8 Khoa học xã hội 8
Lớp 7
Soạn văn 7 tập 1 Soạn văn 7 tập 2 Ngữ văn 7 Soạn văn 7 tập 1 giản lược Soạn văn 7 tập 2 giản lược Văn mẫu lớp 7 Toán 7 tập 1 Toán 7 tập 2 Toán lớp 7 Giải sgk vật lí 7 Giải sgk sinh học 7 Tiếng Anh 7 Lịch sử 7
Giải sgk địa lí 7 Tập bản đồ địa lí 7 GDCD 7 Giải sgk GDCD 7 Trắc nghiệm toán 7 Trắc nghiệm lịch sử 7 Trắc nghiệm sinh học 7 Trắc nghiệm tiếng Anh 7 Trắc nghiệm Địa lí 7 Trắc nghiệm GDCD 7 Trắc nghiệm vật lí 7 Tiếng anh 7 VNEN
Khoa học tự nhiên 7 VNEN ngữ văn 7 tập 1 VNEN ngữ văn 7 tập 2 Tiếng anh 7 Tập 2 VNEN Tiếng anh 7 VNEN Tập 1 VNEN văn 7 tập 1 giản lược VNEN văn 7 tập 2 giản lược Toán VNEN 7 tập 1 Toán VNEN 7 tập 2 VNEN công nghệ 7 VNEN GDCD 7 Khoa học xã hội 7
Lớp 6
Soạn văn 6 tập 1 Soạn văn 6 tập 2 Soạn văn 6 tập 1 giản lược Soạn văn 6 tập 2 giản lược Văn mẫu lớp 6 Toán 6 tập 1 Toán 6 tập 2 Giải sgk vật lí 6 Giải sgk sinh học 6 Giải sgk tiếng Anh 6 Tiếng anh 6 mới
Giải SBT tiếng Anh 6 Tiếng anh 6 mới – Tập 2 Giải sgk địa lí 6 Tập bản đồ địa lí 6 Soạn văn 6 Lịch sử 6 Giải sgk GDCD 6 GDCD 6 Trắc nghiệm vật lí 6 Trắc nghiệm lịch sử 6 Trắc nghiệm sinh học 6 Trắc nghiệm tiếng Anh 6
Trắc nghiệm toán 6 Trắc nghiệm GDCD 6 VNEN ngữ văn 6 tập 1 VNEN ngữ văn 6 tập 2 Toán VNEN lớp 6 VNEN công nghệ 6 VNEN GDCD 6 VNEN văn 6 tập 2 giản lược Trắc nghiệm Địa lí 6 VNEN văn 6 tập 1 giản lược Khoa học tự nhiên 6 Khoa học xã hội 6
Lớp 5
Giải tiếng Việt 5 tập 1 Giải Tiếng Việt 5 tập 2 Vnen tiếng Việt 5 tập 1 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2 Vnen tiếng việt 5 tập 2 Đề thi môn toán lớp 5 Tuyển tập văn mẫu lớp 5 Giải sgk toán lớp 5 Giải vở BT toán lớp 5 tập 1 Giải vở BT toán lớp 5 tập 2
Toán VNEN lớp 5 tập 1 Toán VNEN lớp 5 tập 2 Tiếng anh 5 – Tập 1 Tiếng anh 5 – Tập 2 Giải sgk địa lí 5 Trắc nghiệm lịch sử 5 Trắc nghiệm toán 5 Trắc nghiệm địa lí 5 Lịch sử 5 Trắc nghiệm tiếng Việt 5 Đạo đức lớp 5 Khoa học lớp 5 – Sách VNEN Lịch sử và địa lí 5 – Sách VNEN
Lớp 4
Giải tiếng Việt 4 tập 1 Giải tiếng Việt 4 tập 2 Giải vở BT tiếng Việt 4 tập 1 Giải vở BT tiếng Việt 4 tập 2 VNEN tiếng việt 4 tập 1 VNEN tiếng việt 4 tập 2 Các dạng toán lớp 4 thường gặp Tuyển tập bài văn mẫu lớp 4 Giải sgk toán lớp 4 Toán VNEN lớp 4 tập 1 Toán VNEN lớp 4 tập 2

Đọc thêm  Mẫu Sổ Theo Dõi Hạn Dùng Của Thuốc Đạt Tiêu Chuẩn Gpp Được Quy Định Như Thế Nào?

Xem thêm: Tặng Sách Revit Hay Chia Sẻ Kinh Nghiệm Và Kiến Thức Thực Tế

Giải vở BT toán lớp 4 tập 1 Giải vở BT toán lớp 4 tập 2 Tiếng anh 4 – tập 1 Tiếng anh 4 – tập 2 Trắc nghiệm toán 4 Giải sgk địa lí 4 Trắc nghiệm tiếng Việt 4 Lịch sử 4 Đạo đức lớp 4 Khoa học lớp 4 – Sách VNEN Lịch sử và địa lí 4 – Sách VNEN
Lớp 3
Giải sgk tiếng Việt 3 tập 1 Giải sgk tiếng Việt 3 tập 2 Sgk toán lớp 3 VNEN tiếng việt 3 Toán VNEN lớp 3 Giải vở BT toán lớp 3 tập 2 Tự nhiên và xã hội lớp 3 – Sách VNEN
Lớp 2
VNEN toán 2 tập 1 VNEN toán 2 tập 2 VNEN tiếng Việt 2 tập 1 VNEN tiếng Việt 2 tập 2 Tự nhiên và xã hội 2 Toán lớp 2
Ứng dụng
Youtube Whatsapp Sử dụng Twitter Facebook Phần mềm zalo Sử dụng gmail Sử dụng Skype Sử dụng Instagram Ứng dụng Viber Ứng dụng của Google
Xem thêm
Khóa học nên biết Thông tin du học Thông tin tuyển sinh Sử dụng Excel Sử dụng Word Học làm web Phần mềm cần Thủ thuật hay Ngữ pháp tiếng Anh Video hay
Trang chủ » Lớp 9 » Khoa học tự nhiên 9

Khoa học tự nhiên 9 | Soạn bài KHTN lớp 9 | Giải môn khoa học tự nhiên 9

Dưới đây là toàn bộ bài soạn sách khoa học tự nhiên lớp 9. Đây là bộ sách mới học theo chương trình VNEN. Các em học sinh muốn xem kiến thức, lời giải của bài nào thì click vào bài đó. Cách trình bày, hướng dẫn học chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng chúng ta sẽ học tốt môn học Khoa học tự nhiên 9 bocdau.com

Giải khoa học tự nhiên 9 – tập 1 Giải khoa học tự nhiên 9 – tập 2

Đọc thêm  Nghị Quyết Số 28-Nq/Tw Ngày 25/10/2013, Nghị Quyết 28

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 -TẬP 1

Phần 1. Hóa học

Bài 1: Tính chất của kim loại, dãy hoạt động hóa học của kim loại Bài 2: Nhôm Bài 3: Sắt, hợp kim của sắt: gang thép Bài 4: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn Bài 5: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bài 6: Ôn tập hóa học vô cơ

Phần 2. Vật lý

Bài 7: Các đại lượng cơ bản của dòng điện một chiều trong đoạn mạch Bài 8: Định luật Ôm, xác định điện trở dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế Bài 9: Đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song Bài 10: Các yếu tố ảnh hưởng tới điện trở Bài 11: Điện năng, công, công suất điện Bài 12: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện Bài 13: Tổng kết phần dòng điện một chiều

Phần 3. Sinh học

Bài 14: Giới thiệu về di truyền học Bài 15: Nhiễm sắc thể Bài 16: Chu kì tế bào và nguyên phân Bài 17: Giảm phân và thụ tinh Bài 18: Nhiễm sắc thể giới tính và cơ chế xác định giới tính Bài 19: ADN và gen Bài 20: ARN, mối quan hệ giữa gen và ARN Bài 21: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng Bài 22: Đột biến gen
 
Bài 23: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Bài 25: Di truyền học Menđen – Lai một cặp tính trạng Bài 26: Di truyền học Menđen – Lai hai cặp tính trạng Bài 27: Di truyền liên kết và liên kết với giới tính Bài 28: Mối quan hệ giữa kiểu gen – Môi trường – Kiểu hình Bài 29: Di truyền học người Bài 30: Di truyền y học tư vấn Bài 31: Ôn tập phần Di truyền và biến dị

Đọc thêm  Mẫu Bìa Hồ Sơ Xin Việc Đẹp Để Ứng Tuyển Thành Công? Các Mẫu Bìa Hồ Sơ Xin Việc Đẹp

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 – TẬP 2

Phần 1: Hóa học

Bài 32: Đại cương về hóa học hữu cơ Bài 33: Metan Bài 34: Etilen – Axetilen Bài 35: Benzen Bài 36: Dầu mỏ và khí thiên nhiên – Nhiên liệu Bài 37: Ôn tập chủ để 8: Hidrocacbon – Nhiên liệu
 
Bài 38: Rượu etylic Bài 39: Axit axetic Bài 40: Mối liên hệ giữa etylen, rượu etylic và axit axetic Bài 41: Chất béo Bài 42: Cacbonhidrat Bài 43: Protein Bài 44: Polime Bài 45: Ôn tập chủ để 9: Dẫn xuất của hidrocacbon – polime

Phần 2: Vật lí

Bài 46: Từ trường Bài 47: Nam châm điện Bài 48: Lực điện từ – Động cơ điện một chiều Bài 49: Hiện tượng cảm ứng điện từ Bài 50: Dòng điện xoay chiều Bài 51: Truyền tải điện năng – Máy biến áp Bài 52: Tổng kết phần điện từ học
 
Bài 53: Ảnh của một vật tạo bởi gương Bài 54: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính Bài 55: Máy ảnh, mắt và kính lúp Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng Bài 57: Tổng kết phần quang học Bài 57: Tổng kết phần quang học Bài 58: Chuyển hóa năng lượng. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng Bài 59: Ôn tập phần vật lí

Phần 3: Sinh học

Bài 60: Lai giống vật nuôi, cây trồng Bài 61: Công nghệ tế bào Bài 62: Công nghệ gen Bài 64: Ôn tập chủ đề 13. Ứng dụng Di truyền học Bài 65: Sinh vật thích nghi kì diệu với môi trường Bài 66: Luyện tập sinh vật với môi trường Bài 67: Ôn tập chủ đề 14. Sinh vật với môi trường Bài 68: Tổng kết chương trình sinh học toàn cấp trung học cơ sở
=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 9

Giải bài tập các môn học

Môn Toán Môn Vật Lí Môn Hoá Học Môn Ngữ Văn Môn Lịch Sử Môn Địa Lí Môn Tiếng Anh Môn Sinh học Môn GDCD

Xem thêm: Pardon Our Interruption – Sales Resume: Examples For A Sales Representative

Trang chủ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Ứng dụng Facebook Xem thêm

Viết một bình luận