Đề Thi Violympic Toán Lớp 7 Vòng 1 Chọn Lọc, Đề Thi Violympic Toán Lớp 7 Vòng 3 Năm 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm 2016 – 2017 có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập thật tốt kiến thức Toán học, nhằm đạt kết quả cao trong cuộc thi giải Toán qua mạng năm học 2016 – 2017. Nhờ đó, các em sẽ hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng để ôn thi cho hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 16 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1:

A) 0,5B) – 0,5C) -2,5D) 2,5

Câu 2: Hàm số y = f(x) = – 1/3x nhận giá trị dương khi

A) x bất kỳB) x > 0C) x = 0D) x B) 4(0724)C) 4,(072)D) 4,(0684)

Câu 4: Số nào dưới đây không bằng 5/9?

A) B) C) D)

Câu 5: Giá trị nào sau đây của n thỏa mãn đẳng thức x2y4 + 2x2y4 + 3x2y4 +…+ nx2y4 = 465x2y4 (với x, y ≠0)

A) 31B) 29C) 10D) 30

Bài 2: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Cho f(x) = (-3)/x2; g(x) = -4x; h(x) = x3 + 5. Khi đó f(-1) – 2(g2) + h(0) =…

Đang xem: đề thi violympic toán lớp 7 vòng 1 chọn lọc

Câu 2:

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 10cm, AC = √189cm. Độ dài cạnh BC là:… cm

Câu 4: Cho tỉ lệ thức (với a, c ≠0, c + b ≠0 và b ≠0). Khi đó c/a =…

Câu 5:

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông ở A có AB = 16cm, BC = 20cm. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = 5cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng CD là:… cm

Câu 7: Cho tam giác ABC có AB = 9cm, BC = 15cm, AC = 12cm. D là điểm trên cạnh AC sao cho AD – 2cm. Khi đó độ dài BD là… cm

Câu 8:

Câu 9:

Câu 10: Ba đội công nhân làm ba khối lượng công việc như nhau, mỗi công nhân có năng suất làm việc như nhau. Đội I hoàn thành công việc trong 4 ngày. Đội II hoàn thành công việc trong 6 ngày. Tổng số người của đội I và đội II gấp 5 lần số người đội III. Vậy đội III sẽ hoàn thành công việc trong… ngày.

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: Biết x : 2 = 2y : 3 và xy = 27. Khi đó giá trị của biểu thức A = x2 + y2 là:…

Câu 2:

Câu 3: Số các giá trị nguyên của n thỏa mãn

Câu 4:

Câu 5: Cần bỏ đi số nào trong tập hợp A = {-1; -2; -3;…; -11} để giá trị trung bình của các số còn lại không thay đổi.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Vắng Mặt Trong Cuộc Họp Chi Bộ, Mẫu Đơn Xin Vắng Mặt Trong Cuộc Họp

Câu 6: Tìm độ dài mỗi cạnh của ΔABC = ΔDEF và chu vi tam giác DEF = 27cm. Độ dài mỗi cạnh của ΔABC bằng … cm.

Câu 7: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch x1 và x2 là hai giá trị của x, y1 và y2 là hai giá trị tương ứng của y. Biết x2 = 2; 2×1 – 3y2 = 22; y1 = 5. Khi đó x1 + y2 =…

Câu 8: Cho tam giác ABC vuông ở A có góc C = 600. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC. Khi đó số đo góc DBC bằng…

Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tia phân giác của góc C và góc BAH cắt nhau tại I. Số đo góc AIC bằng…

Xem thêm: Biên Bản Kiểm Tra Giám Sát Đảng Viên Trong Chi Bộ, Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Đảng Viên

Câu 10: Giá trị của biểu thức C = 4×4 – 3×2 – 2 với IxI = 1 là…

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm 2016 – 2017

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1: CCâu 2: DCâu 3: CCâu 4: CCâu 5: D

Bài 2: Đừng để tiền rơi

Câu 1: 18Câu 2: 3Câu 3: 17Câu 4: 1Câu 5: 30/77 Câu 6: 13Câu 7: 9,22Câu 8: 4/9Câu 9: 101Câu 10: 12

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: 56Câu 2: 1/10Câu 3: 6Câu 4: 2Câu 5: -6 Câu 6: 9Câu 7: – 14Câu 8: 60Câu 9: 90Câu 10: – 1

bocdau.com

Viết một bình luận