G. Oát sinh năm bn mất năm bn?, Giêm Oát đã phát minh ra cái j

Lời giải 1:

Họ tên người giải: chijsv346

G. Oát sinh năm 1736 mất năm 1819

Giêm Oát  đã phát minh ra máy hơi nước

Lời giải 2:

Họ tên người giải: hachu2878

G. Oát (James Watt): sinh ngày `19 – 01- 1738`  mất ngày  `25- 08- 1819`

Phát minh nổi tiếng nhất của ông là máy hơi nước `(1874)`

Ngoài ra còn ống nén…

Đọc thêm  Các Modun Boi Duong Thuong Xuyen Thcs (41 Module), 41 Module Bồi Dưỡng Thường Xuyên Giáo Viên Thcs

Viết một bình luận