Em hiểu thế nào về chỉ thị nhật pháp bắn nhau và hành động của ta

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenthuyvan0368

Từ mọi miền của Tổ quốc, các cán bộ, đảng viên và cán bộ Việt Minh đang chỉ đạo phong trào tìm thấy ở bản chỉ thị NHẬT, PHÁP BẮN NHAU VÀ HÀNH ÐỘNG CỦA CHÚNG TA những phương hướng chính xác và biện pháp hành động cụ thể đáp ứng đúng nhu cầu bức thiết của cách mạng và nguyện vọng thiết tha của quần chúng. Nó là kim chỉ nam cho mọi hành động của Ðảng trong cao trào chống Nhật, cứu nước, trực tiếp dẫn tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám (1945). Một thời kỳ mới của cách mạng bắt đầu.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: truongkieutrinh1

`\text{1. Em hiểu thế ….nhau và hành động của chúng ta” }`
Nhật xâm lược Đông Dương, Nhật – Pháp cấu kết với nhau đàn áp phong trào cách mạng Việt Nam. Song, mâu thuẫn giữa chúng ngày càng gay gắt. Bấy giờ Đảng, ta đã dự đoán: nhất định Nhật – Pháp sẽ thôn tính lẫn nhau.

$\rightarrow$ Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta “thể hiện sự nhận định sáng suốt, kiên quyết và kịp thời của Đảng ta, là kim chỉ nam cho mọi hành động của toàn Đảng, của Việt Minh trong cao trào kháng Nhật, cứu nước, thúc đẩy tình thế cách mạng mau chóng chín muồi.

$\rightarrow$ Sống chết Nhật phải giữ lấy cái cầu trên con đường bộ nối liền các thuộc địa miền Nam Dương với Nhật; vì sau khi Phi Luật Tân bị Mỹ chiếm, đường thủy của Nhật đã bị cắt đứt”.

Đọc thêm  gia pha cua dat tap 2

Viết một bình luận