Em hãy so sánh tình hình ở châu âu giai đoạn 1918 _ 1923 với giải đoạn 1924-1929 và 1929_1933

Lời giải 1:

Họ tên người giải: diepcongdanh952

Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, tình hình châu Âu có nhiều biến đổi:

– Một số quốc gia mới đã ra đời từ sự tan vỡ của đế quốc Áo – Hung và bại trận của nước Đức.

– Hầu hết các nước châu Âu, kể cả thắng trận và thua trận, đều bị suy sụp về kinh tế (nước Pháp có tới 1,4 triệu người chết, nước Đức với 1,7 triệu người chết và mất toàn bộ thuộc địa…).

– Một cao trào cách mạng đã bùng nổ ở các nước châu Âu, nền thống trị của giai cấp tư sản bị chấn động dữ dội, có nơi khủng hoảng trầm trọng.

– Trong những năm 1924 – 1929, các nước tư bản châu Âu trở lại sự ổn định về chính trị, phục hồi và phát triển kinh tế.

Nếu thấy hay nhớ gửi dùm mình nha

Lời giải 2:

Họ tên người giải: BaoPDG2

-Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất và thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, tình hình châu Âu có nhiều biến đổi:

 + Một số quốc gia mới đã ra đời từ sự tan vỡ của đế quốc Áo – Hung và bại trận của nước Đức.

 + Hầu hết các nước châu Âu, kể cả thắng trận và thua trận đều bị suy sụp về kinh tế.

Đọc thêm  Cách Viết Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức, Mẫu Phiếu Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức 2021

 + Một cao trào cách mạng đã bùng nổ ở các nước châu Âu, nền thống trị của giai cấp tư sản bị chấn động dữ dội, có nơi khủng hoảng trầm trọng.

– Trong những năm 1924 – 1929, các nước tư bản châu Âu trở lại sự ổn định về chính trị, phục hồi và phát triển kinh tế.

Viết một bình luận