Em hãy nhận xét cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân mông Nguyên lần 2.3

Lời giải 1:

Họ tên người giải: vietanh23920083

Cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai (1285):

– Đoàn kết lực lượng toàn dân để đánh giặc.

– Khi thế giặc mạnh, thực hiện rút lui để bảo toàn lực lượng, chuẩn bị cho cuộc phản công tiêu diệt quân địch.

– Tiến hành kế sách “vườn không nhà trống”.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: truongthimaichi1

– Cả hai lần nhà Trần đều huy động nhân dân thực hiện kế sách “vườn không nhà trống”.

– Khi thế giặc mạnh, chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng và chuẩn bị cho trận chiến chiến lược.

 

Đọc thêm  Doraemon truyện dài tập 14 : Ba chàng hiệp sĩ mộng mơ

Viết một bình luận