Em hãy nhận xét cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân mông-nguyên lần 1.2.3

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Bunsdeptryvcuttt8

– Khi thế giặc mạnh ta rút quân về bảo toàn lực lượng

– Thực hiện chính sách “Vườn không nhà trống”. Làm cho quân giặc suy yếu rồi phản công

– Đánh vào thuyền lương của giặc

– Bố trí trận địa mai phục ở sông Bạch Đằng

– Tránh chỗ mạnh, đánh vào chỗ yếu, biết phát huy lợi thế của quân dân ta, buộc địch phải đánh theo cách đánh của ta, buộc giặc từ thế mạnh chuyển sang yếu, ta từ bị động chuyển sang chủ động

                        #Study well <3

Lời giải 2:

Họ tên người giải: 1357938966

Cách đánh của cả ba lần đều có điểm chung : 

– Thực hiện chủ trương ” vườn không nhà trống ”

– Tránh giao tranh để bảo toàn lực lượng .

– Cách đánh chắc ; thắng chắc .

– Chớp nhanh thời cơ để phản công .

Đọc thêm  trắc nghiệm lịch sử 11 bài 17

Viết một bình luận