Em có suy nghĩ gì về hành động bóp nát quả cam của Trần Quốc Toản

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyennguyen81884

hành động bóp nát quả cam của Trần Quốc Toản đã cho e thấy được Trần Quốc Toản dù còn trẻ đã lo nghĩ về việc lớn bảo vệ tổ quốc, rồi chiêu tập binh mã, xông trận với phong thái và bản lĩnh của vị tướng khiến quân giặc không dám đối mặt so gươm. Dù thời gian có làm mờ nhòe đi dấu tích danh tướng trẻ tuổi này hy sinh như thế nào, nhưng tên tuổi của ông vẫn in đậm trong lòng người dân nước Việt, trong sử sách nói về thời Trần oai hùng, trong dòng chảy lịch sử giữ nước, chống giặc ngoại xâm của Việt Nam.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: dieuanh8343

-Việc bóp nát quả cam đã cho thấy rằng Trần Quốc Toản rất tức nhà vua đã không cho mình bàn việc nước,coi mình là trẻ con mà cho quả cam. Vì túc nên Trần Quốc Toản đã bóp nát quả cam lúc nào không hay.

chúc bạn học tốt ạ!

XIN HAY NHẤT Ạ!!! (cảm ơn bn) 😉

Đọc thêm  Tin Hoc 11: Phân Tích Thừa Số Nguyên Tố Pascal, Chương Vii Chuyên Đề Chia Hết

Viết một bình luận