. Dưới thời Trần việc trao đổ buôn bán với thương nhân nước ngoài được phát triển mạnh ở: *, 1 điểm

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenthimailanhd2

Dưới thời Trần việc trao đổi buôn bán với thương nhân nước ngoài được phát triển mạnh ở Vân Đồn vì Vì Vân Đồn là cảng thuận lợi cho việc giao thương buôn bán với các nước lân cận

Lời giải 2:

Họ tên người giải: tquangnam13

Câu hỏi:. Dưới thời Trần việc trao đổ buôn bán với thương nhân nước ngoài được phát triển mạnh ở: *

Đáp án:Vân Đồn (Quảng Ninh)

Vì ở Vân Đồn là đất cảng thuận lợi cho việc giao thương buôn bán xuất nhập khẩu cho các nước thân cận

Đọc thêm  Giáo Trình Đại Cương Văn Hóa Việt Nam Pdf, Shopee Việt Nam

Viết một bình luận