Dưới thời Trần, chức quan nào được đăt thêm để trông coi, đốc thúc việc đắp đê? *, 1 điểm

Lời giải 1:

Họ tên người giải: y211128699

Dưới thời Trần, chức quan nào được đăt thêm để trông coi, đốc thúc việc đắp đê?

Hà đê sứ trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê

#y21112869

~chuc bn hc tốt~

Lời giải 2:

Họ tên người giải: dungbui215

Chức quan Hà đê sứ

Đọc thêm  Hướng Dẫn Làm Đơn Trình Bày Hoàn Cảnh Khó Khăn Mới Nhất (2 Mẫu)

Viết một bình luận