Dưới thời Lý – Trần, ngành kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo và là cơ sở của mọi hoạt động trong nước

Lời giải 1:

Họ tên người giải: blue096

Dưới thời Lý – Trần, ngành kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo và là cơ sở của mọi hoạt động trong nước?

`=>` Chính là buôn bán trao đổi trong nước và ngoài nước.

`[->` Thời Lý, việc buôn bán trao đổi trong nước và ngoài nước rất mở rộng, ở vùng hải đảo và miền biên giới Lý – Tống, chính quyền `2` bên lập nhiều khu chợ tập trung để nhân dân đến trai đổi.

`->` Thời Trần, buôn bán với nước ngoài cũng rất phát triển, nhất là ở chợ Vân Đồn (Quảng Ninh). `]`

Đọc thêm  Bài Tập Vecto Lớp 10 Có Lời Giải Violet, Chuyên Đề Khoảng Cách Trong Không Gian Violet

Viết một bình luận