dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 1933 thế lực phát xít lên cầm quyền ở nước nào sau đây vào đầu những năm 30 của thế kỷ XX, a anh b pháp c mĩ d đức

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nganthai4049

a anh

b pháp

c mĩ

d đức

Chủ nghĩa của đức là chủ nghĩa độc tài, cưỡng chế

Lời giải 2:

Họ tên người giải: minhdang5a65

D. Đức

(Vì dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 thế lực phát xít Đức lên cầm quyền vào đầu những năm 30 của thế kỷ XX)

Đọc thêm  PHÒNG GDĐT TP THÁI NGUYÊN, TRƯỜNG THCS ĐỘC LẬP, NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022, MÔN: LỊCH SỬ 7, Câu 1: Lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử lớn của khu vực Đông N

Viết một bình luận