đúng không khi cho rằng nếu không có hitle thì không có phát xít đức và nếu không có phát xít đức thì không có chiến tranh thế giới thứ 2 giải thích

Lời giải 1:

Họ tên người giải: diemnguyen23677

đúng vì

Trước:

Phát xít Đức gần như làm chủ mọi chiến trường Đông và Tây. Anh, Mỹ ko dám phản công.

Sau:

Quân Đức liên tiếp bị đẩy lùi bởi hai gọng kìm là Mỹ và Liên Xô dẫn đến thất bại của Phát xít Đức.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: hlong2104107

đúng vì

Trước:

Phát xít Đức gần như làm chủ mọi chiến trường Đông và Tây. Anh, Mỹ ko dám đanh.

Sau khi :

Quân Đức liên tiếp bị đẩy lùi bởi hai thế kìm cặp vì Mỹ và Liên Xô dẫn đến thất bại của Phát xít Đức.

#hlong210410

Đọc thêm  công văn 3881/bhxh-st

Viết một bình luận