Đức Kí Văn Bản Đầu Hàng Ko điều kiện vào ngày nào, A.11/11/1918, B.10/11/1918, C.9/11/1918, D.8/11/1918

Lời giải 1:

Họ tên người giải: ngocmaii071

A. Ngày 11/11/1918, chính phủ mới ở Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nganguyen091008

A

Đọc thêm  Xin Mẫu Xác Nhận Thu Nhập Dưới 500.000D/ Tháng ? Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Thu Nhập Dưới 1 Triệu

Viết một bình luận