Dựa váo sgk Kết nối tri thức bài 10 hãy cho biết:(Mục 3:Nhà nước đế chế La Mã cổ đại + Mục 4 sgk t47 và 48), 1.Tại sao La Mã được gọi là nhà nước đế chế, 2.Thế nào là nhà nước đế chế, 3.Thành tựu văn

Lời giải 1:

Họ tên người giải: tranquangphat6

Vì Nhà nước này thường xâm lược lãnh thổ của nước khác

Là nhà nước có hoàng đế đứng đầu nhưng hay đi xâm lược

Thành tựu chữ viết , phát minh ra bê tông ,…..

Thành tựu ảnh hưởng nhất là chữ viết 

Dưới thời Ốc-ta-vi-út la mã được xây dựng hoàng tráng , quyền lực của viện nguyên lão không còn mà chỉ là hình thức nên thường gọi La Mã là nhà nước đế chế khoác áo cộng hòa 

Đọc thêm  35 đề ôn luyện tiếng việt lớp 5

Viết một bình luận