Dựa vào nội dung Hiệp định Sơ bộ 3/1946, hãy chứng minh đây là 1 bước lùi của CM nước ta? Giải thích vì sao Đảng và CP có chủ trương đó?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: minh2k7boy3

Theo Hiệp định Sơ bộ, Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do nằm trong khối liên hiệp Pháp. Nước Việt Nam có Chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng. Việc thống nhất đất nước sẽ được quyết định bằng trưng cầu ý dân. Chính phủ Việt Nam đồng ý để 15.000 quân Pháp vào thay quân Tưởng. Quân Pháp phải rút khỏi Việt Nam sau 5 năm, mỗi năm rút một phần năm. Quân đội hai bên ngừng bắn và ở nguyên vị trí. Hai bên sẽ mở cuộc đàm phán tại một trong ba nơi: Hà Nội, Sài Gòn hoặc Paris.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: diepcongdanh958

Trước Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946), ta chủ trương kiên quyết đánh Pháp ở miền Nam và hòa hoãn với quân Tưởng và tay sai ở miền Bắc.

 Sau Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946): Đảng, Chính phủ chủ trương hòa hoãn, nhân nhượng với quân Pháp để đuổi quân Tưởng và tay sai về nước.

Đọc thêm  tiểu luận kinh tế vĩ mô về lạm phát

Viết một bình luận

Dựa vào nội dung Hiệp định Sơ bộ 3/1946, hãy chứng minh đây là 1 bước lùi của CM nước ta? Giải thích vì sao Đảng và CP có chủ trương đó

Đọc thêm  Ghim Trên Tải Ebook Ông Già Nhìn Ra Thế Giới : Lý Quang Diệu: 9786041097988

Viết một bình luận