Dưạ trên quan hệ quốc tế sau thế chiến 2, theo em vù sao Mĩ viện trợ cho Tây Âu và Nhật Bản ?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: harryisthebest2

`-` Mĩ Viện trợ cho Nhật Bản và Tây Âu vì : 

`+` Mục đích tốt : Muốn giúp các nước Tây Âu và Nhật Bản có thể nhanh chóng khôi phục lại kinh tế và đất nước sau chiến tranh thế giới thứ hai 

`+` Mục đích xấu : Muốn lôi kéo , khống chế các nước nhận viện trợ vào các khối quân sự để có thể chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa . Nhằm lôi kéo thêm đồng minh cho lực lượng của Mĩ .

`#Harryisthebest`

Lời giải 2:

Họ tên người giải: xemdoan4

Mĩ viện trợ cho Tây Âu, Nhật Bản (qua kế hoạch Mác-san cái kế hoạch này là của Tây Âu thôi nha) vì muốn lôi kéo đồng minh để ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội.

Đọc thêm  Top 16 đề thi thử nat test n5 online hay nhất 2022

Viết một bình luận