dự thảo nghị quyết chi bộ

 

          ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH TÂN                                                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ trường   THCS-THPT PHAN CHÂU TRINH –   «   —

                       ;   µ   ;

                       (DỰ THẢO)                                                                                                            Bình Tân , ngày  24/9/2020

    Nghị quyết chi bộ tháng 10/2020

              —–o0o—–

I/ Kiểm điểm việc lãnh đạo công tác tháng 9/2020

1. Công tác tư tưởng chính trị

– Chi bộ đã lãnh đạo toàn trường phấn khởi tự hào kỷ niệm long trọng Quốc khánh 2/9. Lãnh đạo toàn trường tiếp tục học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách bocdau.com.

– Tự tin chủ động phòng chống dịch COVID, không lơ là chủ quan.

– Lãnh đạo toàn trường đoàn kết, thực hiện tốt kế hoạch tháng 9/2020. Đưa toàn trường vào nề nếp giảng dạy cũng như học tập nghiêm túc ngay từ đầu năm.

– Chi bộ lãnh đạo tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường yên tâm phấn khởi lao động, tích cực công tác. Chấp hành nghiêm túc nội quy cơ quan, pháp luật nhà nước.

– Tổ chức lễ khai giảng năm học mới: phấn khởi, chu đáo, nhanh gọn, ý nghĩa…

2. Công tác tổ chức –  xây dựng, phát triển Đảng

 *    Công Công tác tổ chức  :

– BGH đã tổ chức tốt lễ khai giảng trực tiếp theo sự chỉ đạo của SGD và HĐQT (5/9/2020)

– Làm công tác chuẩn bị cho các hội nghị như Đại hội CMHS vào 13/09/2020; và 20/09/2020. “Đại hội Đoàn trường vào tháng 10/2020”; “Hội nghị người lao động tháng 10/2020”.

– Tiếp tục triển khai công tác nhân sự cho năm học mới, không để xáo trộn tư tưởng xảy ra trong đội ngũ. Kịp thời thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra.

*    Công tác phát triển Đảng

– Trong sinh hoạt chi bộ Đảng viên nêu cao tinh thần dân chủ, chân tình, thẳng thắn và tích cực cùng nhau xây dựng nghị quyết.

– Tiếp tục theo dõi giúp đỡ: Thạch Chính và Phạm Ngọc Bình vào Đảng.

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, học tập chính trị trực tuyến do Quận ủy tổ chức.

3. Công tác kiểm tra  – Giám sát:

– Đã giám sát việc tu dưỡng phấn đấu của các đối tượng Đảng và công tác phát triển Đảng của Chi bộ đảm bảo chất lượng.

– Giám sát các đ/c Đảng viên với vai trò nêu gương trong mọi lĩnh vực.

– Chi bộ thực hiện việc Kiểm tra giám sát Nhà trường thực hiện kế hoạch chuyên môn tháng 9/2020. Nghiêm túc đúng tiến độ, đúng chương trình.

4. Công tác lãnh đạo đoàn thể:

a- Đoàn thanh niên – Hoạt động ngoài giờ lên lớp

– Giáo dục ý thức chuyên cần học tập cho Đoàn viên, thanh niên.

– Lãnh đạo Đoàn thanh niên thực hiện các chủ đề giáo dục tư tưởng đối với hs theo kế hoạch đã đề ra.

– Đoàn trường đã tham gia các phong trào cũng như các buổi sinh hoạt tập trung do Quận đoàn tổ chức.

– Chi đoàn giáo viên đã hoạt động nhưng chưa sôi nổi

 b- Công đoàn

– BCH CĐ chuẩn bị các tiêu chí thi đua cho năm học mới 2020-2021. Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, nhất là khâu đóng bảo hiểm, nâng lương…

– Sinh hoạt tổ công đoàn đều đặn và chất lượng (đồng nhất ngày sinh hoạt tổ chuyên môn cũng là ngày sinh hoạt tổ công đoàn, kể từ năm học 2020-2021 tổ trưởng chuyên môn cũng là tổ trưởng công đoàn).

– Công Đoàn phát động phong trào thi đua 2 tốt trong đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường, kêu gọi và động viên quần chúng lao động tích cực thi đua hoàn thành tốt kế hoạch nhà trường đã đề ra.

– Duy trì công tác tặng quà sinh nhật cho cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường.

5. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Chuyên môn: dạy – học

– Tổ trưởng chuyên môn và GVBM tham dự họp tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng năm học 2020-2021 ở cả 2 cấp THCS – THPT đầy đủ.

– Các tổ chuyên môn đã triển khai việc bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9-12

– Các tổ chưa hoàn tất kế hoạch giảng dạy năm học, tài liệu ôn tập, chưa thống nhất trọng tâm trình Hiệu Trưởng duyệt.

– Thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác tháng 9/2020 của nhà trường. Chế độ kiểm tra cho điểm, giáo án sổ sách tài liệu giảng dạy mới đầy đủ.

– BGH và tổ trưởng chuyên môn tăng cường dự giờ thăm lớp theo kế hoạch.

– Đã triển khai kế hoạch giảng dạy buổi tối từ 17h30’=>19h00’, bắt đầu từ: 07/09/2020

Cơ sở vật chất  và kỷ luật học đường

– Giáo dục ý thức chuyên cần trong học tập cho hs (Không đi trễ, chú ý nghe giảng, học bài làm bài tập đầy đủ…). Tổ chức triển khai hướng dẫn phương pháp học tập từng bộ môn cho hs.

Đang xem: Dự thảo nghị quyết chi bộ

Xem thêm: bản đăng ký thi đua cá nhân năm 2017

Xem thêm: cách làm bài thu hoạch thực tế

– Bộ phận quản lý học sinh tiếp tục tiến hành kiểm tra việc chấp hành nội quy của hs, kể cả thường trú và bán trú. Đặc biệt quan tâm đến hs nội trú.

– Tăng cường Kiểm tra và giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. Xanh sạch đẹp và cư xử có văn hóa trong hs, đặc biệt là biết nói lời cảm ơn và xin lỗi đúng lúc.

Công tác an ninh và giáo dục quốc phòng

– Đảm bảo các yêu cầu giảng dạy bộ môn GDQP cho HS, chu ý khâu quản lý trang thiết bi giảng dạy quốc phòng, tránh để mât mát hư hỏng…

– Thường xuyên củng cố khâu bảo vệ, chủ động kiểm tra, linh hoạt nhắc nhở người ra vào cổng tôn trọng nội quy của nhà trường xuống xe dắt bộ mỗi khi ra vào cổng. Ngăn chặn từ hàng rào những hiện tượng tiêu cực xâm nhập vào nhà trường (Hàng hóa, vật dụng, văn hóa phẩm phản động, hung khí, kẻ gian, kẻ mạo danh….) ngăn ngừa mọi hậu quả có thể xảy ra do khâu bảo vệ lỏng lẻo. Đặc biệt là vấn đề an ninh mạng cũng như trang mạng xã hội

Hoạt động ngoài giờ lên lớp – Hướng nghiệp

– Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp của ban chỉ đạo giáo dục ngoài giờ lên lớp đã đề ra trong tháng 9/2020.

– Đoàn trường phối hợp với ban tổ chức chuẩn bị và tổ chức tốt lễ khai giảng vào 5/9/2020

Ý thức tổ chức kỷ luật khi dự lễ, văn hóa ứng xử, văn hóa vỗ tay, làm nòng cốt trong các phong trào văn nghệ, TDTT…

– Tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng năm và tháng an toàn giao thông

– Tổ chức phát thanh, đăng bài trên bảng tin và tuyên truyền dưới cờ về các ngày lễ trong tháng 9

II/ Lãnh đạo thực hiện công tác tháng 10/2020

  1/ Công tác tư tưởng chính trị:

– Giáo dục ý thức chấp hành nội quy cơ quan kỷ luật lao động cho đội ngũ cán bộ nhân viên và người lao động. Tuyên truyền sâu rộng luật giao thông đường bộ trong nhà trường.

– Cấp Uỷ Chi bộ tiếp tục lãnh đạo cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường “học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nêu cao tinh thần đoàn kết cùng nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ

– Chi ủy Chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Quận ủy Quận Bình Tân cũng như của Đảng cấp trên.

2/ Công tác tổ chức, xây dựng , phát triển Đảng

a-Công tác tổ chức

– Chi bộ lãnh đạo nhà trường tổ chức tốt hội nghị người lao động  và Đoàn trường tổ chức đại hội các cấp nghiêm túc.

– Tiếp tục củng cố việc bồi dưỡng, phù đạo học sinh yếu buổi tối.

b-Công tác phát triển Đảng

– Chi Uỷ tiếp tục hướng dẫn đối tượng làm hồ sơ lý lịch và cử quần chúng đi học lớp cảm tình Đảng do Quận ủy tổ chức.

– Cấp uỷ và tập thể chi bộ tiếp tục quan tâm bồi dưỡng giúp đỡ Đảng viên dự bị và đội ngũ cảm tình đối tượng Đảng

 c-Công tác kiểm tra  – Giám sát:

– Chi bộ tiếp tục kiểm tra giám sát việc thi hành điều lệ Đảng, việc nói và làm theo nghị quyết, thống nhất giữa nhận thức và hành động thể hiện sự rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức bocdau.com của toàn thể các đ/c Đảng viên trong chi bộ. “Nêu cao tinh thần đoàn kết hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ” của các đ/c cán bộ chủ chốt và cấp ủy. Mỗi Đảng viên phải tự mình rèn luyện và nâng cao năng lực làm tốt công tác dân vận.

3/Công tác lãnh đạo đoàn thể:

a-Công đoàn:

– BCH-CĐ phối hợp với BGH chuẩn bị và tổ chức thành công Hội nghị người lao động 10/10/2020 và chăm lo đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

– Phối hợp với y tế, hành chính tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho GV-NV

– Cử đoàn cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia hội thi thể thao do CĐ ngành tổ chức chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11

b-Đoàn thanh niên :

Phát động phong trào nuôi heo đất giúp bạn đến trường. Chuẩn bị cho Đại hội đoàn trường và chuẩn bị ĐH Đoàn các lớp năm học mới. Đoàn trường nghiêm túc triển khai thực hiện các công tác do Quận đoàn chỉ đạo và nghị quyết 10/2020 của chi bộ. Thực hiện nghiêm túc sự hướng dẫn chỉ đạo của chi Uỷ Chi bộ về công tác Đoàn

4/Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

a- Chuyên môn: dạy- học:

– BGH thực hiện nghiêm túc kế hoạch chuyên môn tháng 10/2020

-Triển khai các tổ chuyên môn chuẩn bị và tổ chức thao giảng cấp Cụm

-Triển khai việc viết sáng kiến kinh nghiệm.

– 30/10/2020 HS khối 9 thi HSG cấp Quận

– Đăng ký thi đua lên Sở GD.

-Tiếp tục hướng dẫn phương pháp học tập cho hs, kể cả giờ truy bài của HS nội trú.

-Thông báo kết quả học tập hs cho PH

-Tích cực tham gia các cuộc thi do Phòng giáo dục tổ chức

-Thực hiện kiểm tra tập trung như kế hoạch

-Tổ chức bồi dưỡng hs giỏi các cấp và phụ đạo hs yếu kém khối 12

-Triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên môn

b-Về cơ sở vật chất, kỷ luật học đường

– Tăng cường kiểm tra nề nếp học tập, ý thức tự giác chấp hành nội quy trong việc sử dụng các trang thiết bị dạy và học, ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng của học sinh.

– Tiếp tục Kiểm tra, sửa chữa nhỏ CSVC nhà trường để bổ sung trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập. (Điện, nước, đèn, bảng, bàn, ghế, dụng cụ máy móc, trang thiết bị, sách tham khảo…)

– Dự kiến: 15/10/2020  Khám sức khỏe tổng quát cho học sinh

  Công tác an ninh nội bộ và giáo dục quốc phòng

– Tổ chức dạy học môn giáo dục quốc phòng nghiêm túc và hiệu quả.

– BGH phối hợp chặt chẽ với Công an phường BTĐ-B giữ gìn an ninh trật tự trường học.

BGH tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn trường học và có phương án PCCC thật tốt.

 c-Hoạt động ngoài giờ lên lớp- Hướng nghiệp

– Tổ chức cho học sinh học tập ngoại khoá (Ngày 01/11/2020 và 08/11/2020 tại nhiệt điện Bà rịa – Long Hải ;Tiền Giang – Bến tre – Cồn Phụng)

– Tiếp tục tuyên dương gương người tốt, việc tốt dưới cờ hàng tuần.

– Tổ chức giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên

– Tổ chức thi “Người bạn gái đáng mến”  và văn nghệ chào mừng 20/10

III /  Phần kết luận

– Sau khi nghiên cứu và thảo luận toàn thể Đảng viên trong chi bộ nhất trí thông qua nội dung dự thảo của chi ủy và một số vấn đề vừa được đảng viên bổ sung thêm trong hội nghị, trở thành nghị quyết của chi bộ trong tháng 10/2020 và chịu trách nhiệm cùng chi bộ lãnh đạo toàn trường thực hiện tốt mọi công tác đã đề ra.

– Chi uỷ, chi bộ quan tâm đặc biệt đến các công tác trọng tâm: Hội Nghị người lao động; Triển khai ôn tập cho học sinh yếu của các lớp còn lại. Tổ chức cho HS đi ngoại khóa an toàn, hiệu quả.

– Công tác quản lý học sinh nội trú; Công tác chấp hành nội quy của học sinh.

Lưu ý:   *                                                                                            TM. Chi ủy chi bộ

  Buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 10/2020                                                        !   Bí thư   

của chi   bộ sẽ được triệu tập vào 11h00’

Thứ 7 : ngày 26 tháng 09 Năm 2020.

Kính mong các đ/c    đến dự đông đủ,

đúng giờ.        Xin cảm ơn!                                                                    

                                                                                                                  HÀ VĂN VY                                                                     

 

Viết một bình luận