Download Sách Giáo Khoa, Sách Bài Tập Toán Lớp 6, 7, 8, 9, Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6 Tập 1

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6 gồm hai tập do bộ giáo dục và đào tạo phát hành.Phần một là đại số,phần hai là hình học.Cuốn sách cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về toán và kỹ năng giải toán.Đồng thời học sinh sẽ được học nhưng kiến thức cơ bản về hình học

Mục lục Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6 :

Đang xem: Download sách giáo khoa, sách bài tập toán lớp 6, 7, 8, 9

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊNBài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợpBài 2. Tập hợp các số tự nhiênBài 3. Ghi số tự nhiênBài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp conBài 5. Phép cộng và phép nhânBài 6. Phép trừ và phép chiaBài 7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.Bài 8. Chia hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9. Thứ tự thực hiện các phép tínhBài 10. Tính chất chia hết của một tổngBài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5Bài 12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9Bài 13. Ước và bộiBài 14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tốBài 15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tốBài 16. Ước chung và bội chungBài 17. Ước chung lớn nhấtBài 18. Bội chung nhỏ nhấtÔn tập chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiênĐề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số 6Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đại số 6CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊNBài 1. Làm quen với số nguyên âmBài 2. Tập hợp các số nguyênBài 3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyênBài 4. Cộng hai số nguyên cùng dấuBài 5. Cộng hai số nguyên khác dấuBài 6. Tính chất của phép cộng các số nguyênBài 7. Phép trừ hai số nguyênBài 8. Quy tắc dấu ngoặcBài 9. Quy tắc chuyển vếBài 10. Nhân hai số nguyên khác dấuBài 11. Nhân hai số nguyên cùng dấuBài 12. Tính chất của phép nhânBài 13. Bội và ước của một số nguyênÔn tập chương II: Số nguyênĐề kiểm 15 phút – Chương 2 – Đại số 6Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số 6
PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 6 TẬP 1

CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNGBài 1. Điểm. Đường thẳngBài 2. Ba điểm thẳng hàngBài 3. Đường thẳng đi qua hai điểmBài 4. Thực hành: Trồng cây thẳng hàngBài 5. TiaBài 6. Đoạn thẳngBài 7. Độ dài đoạn thẳngBài 8. Khi nào thì AM + MB = AB?Bài 9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dàiBài 10. Trung điểm của đoạn thẳngÔn tập chương I: Đoạn thẳngĐề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hình học 6Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hình học 6

Xem thêm: Giấy Nhận Nợ Tiếng Anh – Giấy Nhận Nợ In English With Contextual Examples

CHƯƠNG III. PHÂN SỐBài 1. Mở rộng khái niệm về phân sốBài 2. Phân số bằng nhauBài 3. Tính chất cơ bản của phân sốBài 4. Rút gọn phân sốBài 5. Quy đồng mẫu số nhiều phân sốBài 6. So sánh phân sốBài 7. Phép cộng phân sốBài 8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân sốBài 9. Phép trừ phân sốBài 10. Phép nhân phân sốBài 11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân sốBài 12. Phép chia phân sốBài 13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trămBài 14. Tìm giá trị phân số của một số cho trướcBài 15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nóBài 16. Tìm tỉ số của hai sốBài 17. Biểu đồ phần trămÔn tập chương III: Phân sốÔn tập cuối năm phần Số học – Toán học 6Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Đại số 6Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Đại số 6

Xem thêm: Giáo Trình Guitar Đệm Hát Cơ Bản, Tài Liệu Guitar Đệm Hát Cơ Bản

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 6 TẬP 2

CHƯƠNG II. GÓCBài 1. Nửa mặt phẳngBài 2. GócBài 3. Số đo gócBài 4. Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?Bài 5. Vẽ góc cho biết số đoBài 6. Tia phân giác của gócBài 7. Thực hành đo góc trên mặt đấtBài 8. Đường trònBài 9. Tam giácÔn tập phần Hình họcĐề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hình học 6Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hình học 6

Viết một bình luận